Virkamiesten mukaan sairaalaverkostoa on tiivistettävä – osaavan työvoiman saatavuus ratkaisevaa

Työryhmä ei ehdota yksittäisten sairaaloiden lakkauttamisia, mutta esittää muutoksia niiden palveluvalikoimaan. (Kuvituskuva Fotolia)

Selvityksen mukaan nykyinen sairaalaverkko ei vastaa Suomen väestörakenteen alueellista kehittymistä.

TERVEYS Sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittäneen työryhmän mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä. Työryhmä ei ehdota yksittäisten sairaaloiden lakkauttamisia, mutta esittää muutoksia niiden palveluvalikoimaan.

Selvityksen tehneen virkatyöryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten porrasteisuudesta, työnjaosta ja yhteistyöstä. Ehdotuksia hyödynnetään säädettäessä sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuudesta hallitusohjelman mukaisesti tämän vuoden aikana.

Selvityksen mukaan nykyinen sairaala- ja päivystysverkko ei enää vastaa Suomen väestömäärän ja väestörakenteen alueellista kehittymistä. Väestö ja siten myös työvoima keskittyvät kasvukeskuksiin. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa, mutta syntyvyys laskee. Tämä muuttaa palvelutarvetta.

Väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset sekä työvoiman sijoittuminen ja saatavuus on työryhmän mukaan otettava huomioon tulevaisuuden sairaala- ja päivystysverkossa.

Työryhmän näkemyksen mukaan sairaala- ja päivystysverkossa sekä yksittäisten sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoimassa ratkaisevinta onkin osaavan työvoiman saatavuus. Hoidon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus voidaan varmistaa vain riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä. Ratkaisut on tehtävä kansallisella tasolla, jotta Suomen sairaala- ja päivystysjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena.

Mitä enemmän erityisosaamista sekä erityistiloja tai -laitteita hoidossa tarvitaan, sitä tarkoituksenmukaisempaa näiden palveluiden keskittäminen on. Vaativien ja elämässä yleensä harvoin tarvittavien erikoissairaanhoidon palveluissa tärkeintä on hoidon laatu ja henkilöstön osaaminen, vaikka etäisyys palveluihin saattaisikin kasvaa.

Työryhmä muistuttaa, että sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoiman muutokset voivat vauhdittaa uusien toimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä. Esimerkiksi tietyt hoidot on mahdollista aloittaa ja toteuttaa etäkonsultaatioiden avulla. Digitalisaatio mahdollistaa monien muidenkin palveluiden tuomisen lähelle potilasta. Myöskään kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita ei työryhmän mukaan vielä hyödynnetä tarpeeksi. Lisäksi moderni ensihoitopalvelu voi tuoda hoidon potilaan kotiin, ja tarvittaessa se myös mahdollistaa turvallisen siirtämisen sairaalaan.

Työryhmä korostaa, että sairaala- ja palveluverkon muutoksen on oltava taloudellisesti kestävä ja kustannusten hillintään tähtäävä. Tämä mahdollistaisi peruspalveluiden vahvistamisen, sillä resursseja voitaisiin kohdentaa niihin. Ympärivuorokautisen päivystyksen sijaan esimerkiksi kattava ilta- ja viikonloppupäivystys on usein tarkoituksenmukaisempi ja asiakkaita paremmin palveleva tapa järjestää perustason päivystyspalveluja.

Väestön peruspalvelut on turvattava jokaisella hyvinvointialueella, ja sen jälkeen arvioitava, mitkä erikoisairaanhoidon palvelut kullakin alueella on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tuottaa, työryhmä toteaa. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso kommentoi medialle selvityksen olevan vasta virkamiesten näkemys ja poliittisia päätöksiä asiasta ei ole tehty.

Lue myös: Vanhusten hoitoa selvitettiin – kotihoidossa yleisintä on läheisen tekemä kaltoinkohtelu

Kommentoi Facebookissa