Vuoden Poliisiksi vaativien tilanteiden erikoismies – ”Poliisinkin tulee olla valmis, että toimintaamme tutkitaan

– Olen saanut olla osana ammattilaisten ketjua ja nyt minun tehtävänäni on vastaanottaa palkinto tästä yhteisestä työstä, Mika Vainioranta toteaa.

– Olen saanut olla osana ammattilaisten ketjua ja nyt minun tehtävänäni on vastaanottaa palkinto tästä yhteisestä työstä, Mika Vainioranta toteaa. (Kuva Krista Luoma)

Mika Vainioranta nauttii poikkeuksellista työyhteisön luottamusta ja arvostusta.

VUODEN POLIISI Vuoden Poliisiksi 2020 on valittu ylikonstaapeli Mika Vainioranta Pohjanmaan poliisilaitoksesta. Kauhajoen poliisiasemalla työskentelevä Vainioranta johtaa Pohjanmaan poliisilaitoksen vaativien tilanteiden erikoisryhmää.

VATI-toiminta on poliisin erityistoimintaa, jossa erityiskoulutuksen saaneet poliisimiehet toimivat ryhmänä vaativimmilla ja vaarallisimmilla poliisitehtävillä. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa aseellisten henkilöiden kiinniotot ja piiritystehtävät. VATI-ryhmät toimivat kaikissa poliisilaitoksissa lukuun ottamatta Helsingin poliisilaitosta, jossa on oma valtakunnallinen valmiusyksikkö.

Mika Vainioranta on ollut perustamassa ja kehittämässä Pohjanmaan poliisilaitoksen vaativien tilanteiden ryhmätoimintaa toiminnan alusta saakka. Hän on kehittänyt omaa ja ryhmänsä osaamista osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin sekä pitämällä tiiviisti yhteyttä muiden yksiköiden toimijoihin.

Vuoden Poliisin valintaperusteluiden mukaan Vainiorannan pitkäaikaisen työn tuloksena ryhmän osaamisen taso on noussut viime vuosien varrella aivan valtakunnalliselle huipulle. Vainioranta toimii myös Poliisiammattikorkeakoulussa uusien vaativien tilanteiden ryhmätoimintaan koulutettavien poliisien kouluttajana.

– Vainioranta nauttii poikkeuksellista työyhteisön luottamusta ja arvostusta. Tehtävillä hän kykenee esimiehenä tai tilannejohtajana toimimaan vaikeissakin tilanteissa rauhallisesti luoden koko toimintaa rauhoittavan ilmapiirin. Alaiset haluavat olla toimintaryhmässä Vainiorannan alaisena, valintaperusteluissa todetaan.

Vainioranta on lähes koko 20 vuotta kestäneen poliisin uransa ajan työskennellyt voimankäyttöön liittyvien asioiden parissa. Poliisin perustutkinnon hän suoritti vuonna 2000 ja pian sen jälkeen hakeutui voimankäytön kenttäkouluttajakurssille kehittääkseen poliisilaitoksen henkilöstön osaamista voimankäytön eri osa-alueilla.

– Julkisessa keskustelussa mielipiteet ovat monesti vähemmän puolueettomia. Tästä seuraa helposti se, että asia on käsitelty ja tuomiot iltapäivälehdissä jaettu jo ennen kuin tutkija on ehtinyt juttua koneelta tulostaa. Maltti olisi monesti valttia, Mika Vainioranta tuumii.
– Julkisessa keskustelussa mielipiteet ovat monesti vähemmän puolueettomia. Tästä seuraa helposti se, että asia on käsitelty ja tuomiot iltapäivälehdissä jaettu jo ennen kuin tutkija on ehtinyt juttua koneelta tulostaa. Maltti olisi monesti valttia, Mika Vainioranta tuumii. (Kuva Krista Luoma)

Vaativat tilanteet ovat Vainiorannan mukaan monesti ammatillisesti haastavia ja niistä on pyrittävä oppimaan tulevaisuutta ajatellen.

– Tässä työssä ei koskaan voi olla valmis, vaan kehitettävää riittää aina. Itse koen, että oman ammattitaidon kehittäminen ja hyvät esimies- ja alaissuhteet ovat tärkeitä työmotivaation säilymisen kannalta. On myös palkitsevaa huomata, että koulutuksessa opetetut asiat osataan ryhmänä soveltaa käytännön tehtävillä. Tekeminen on työturvallista ja suoritusvarmaa, hän sanoo.

VATI-toiminnassa mukana olevat poliisit ovat saaneet erityiskoulutuksen. Tehtävät vaativat Vainiorannan mukaan tiettyjä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia sekä muun muassa joustavuutta, kykyä toimia ryhmässä sekä hyvää paineensietokykyä.

– Vaikka jokaista joskus jännittää, tehtävän kannalta tärkeintä on, että tunnepuoli pysyy tietyissä raameissa. Vaativassakin tilanteessa pitäisi pystyä tekemään oikeita havaintoja ja niiden perusteella oikeita päätöksiä. VATI-ryhmissä harjoitellaankin näitä asioita, hän kertoo.

Mika Vainioranta on seurannut välillä julkista keskustelua poliisin toiminnasta. Hänen mukaansa monet poliisin toimintaan liittyvät seikat tuovat haasteita viestinnälle.

– Poliisi ei voi aina tiedottaa asioista itselleen myönteisellä tavalla tai oikaista kaikkia virheellisiä huhuja, koska esimerkiksi tekijän tai muiden asianosaisten etu tai yksityisyys voisivat muutoin vaarantua. Myös tietyt poliisitoimintaan liittyvät taktiset ja tekniset menetelmät sekä suunnitelmat eivät ole julkista tietoa, hän sanoo.

Hän korostaa, että poliisi pyrkii kaikessa toiminnassaan puolueettomuuteen.

– Jokainen meistä tekee joskus virheitä ja toki poliisinkin tulee olla valmis siihen, että toimintaamme myös ulkopuolelta tutkitaan ja arvioidaan.

Vuoden Poliisi valittiin nyt 45. kerran. Valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ja Poliisihallitus.

Lue myös: Poliisin toiminta Elokapina-mielenosoituksessa tutkitaan – ”Epäiltynä rikosnimikkeenä virkavelvollisuuden rikkominen”

Kommentoi Facebookissa