Yllättävä tutkimustulos – seksuaalinen häirintä on yleistä jo alakouluikäisten kesken

Tutkijat järjestivät Oulun seudun 11–12-vuotiaille koululaisille luovia työpajoja, joissa lapset kirjoittivat seksuaalisesta häirinnästä.

Tutkijat järjestivät Oulun seudun 11–12-vuotiaille koululaisille luovia työpajoja, joissa lapset kirjoittivat seksuaalisesta häirinnästä. (Kuva Fotolia)

Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa lapset kirjoittivat kokemuksistaan kortteihin.

SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan lasten välinen seksuaalinen häirintä on yleistä. Se voi olla näkyvää, mutta myös hienovaraista ja sitä voi esiintyä sekä tyttöjen ja poikien keskinäisissä että sukupuolten välisissä suhteissa. Häirintä kietoutuu usein kaveruuteen, seurustelunomaisiin suhteisiin tai tyttönä tai poikana olemisen paineisiin.

Lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa häirintää ei ole helppo tunnistaa, sillä se on usein voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää tai hauskuutta ja harmia. Häirinnän vuoksi vinoutuneet lasten väliset suhteet vaikuttavat lasten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen.

Ne myös luovat pohjaa aikuisiän lähisuhdeväkivallalle ja seksuaaliselle häirinnälle. Suuri osa lapsista kokee jäävänsä yksin ja ilman aikuisen tukea häirintään liittyvissä kysymyksissä.

Tulokset ovat Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitetään alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja luovien menetelmien mahdollisuuksia käsitellä aihetta lasten kanssa.

Tutkijat järjestivät Oulun seudun 11–12-vuotiaille koululaisille luovia työpajoja, joissa lapset kirjoittivat seksuaalisesta häirinnästä muun muassa seuraavasti:

”Ärsyttää kun jotku toiset pojat yrittää pakottaa puristelemaan tyttöjä rinnoista.”

”Mun peppuani on arvosteltu.”

”Ahisti ihan kamalasti ku kerran pihalla sinne tuli kaks poikaa joita mää en tuntenu. Toinen kuvas piilosta, ja toinen tuli ja läpsi ja puristeli mua pehvasta.”

”Pojat on laittanut viestejä mulle ja soitellut pilapuheluita, että ne raiskaa mut, ’vitsillä’.”

Kokemukset he kirjoittivat kortteihin, jotka postitetaan ystävänpäiväksi kansanedustajille. Taustalla on eduskunnan päätös ryhtyä vuoden 2018 alusta toimiin häirinnän kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta.

Tutkijat havahtuivat siihen, että keskustelu unohti lähes kokonaan lapsuudessa esiintyvän häirinnän. Ystävänpäiväkortin tarkoitus on tehdä näkyväksi sitä, että seksuaalinen häirintä on arkipäivää monelle alakouluikäiselle lapselle. Koulussa, kotona ja vapaa-ajan toiminnassa annettavalla suhdekasvatuksella on merkittävä tehtävä myöhemmissä elämänvaiheissa tapahtuvan häirinnän ennaltaehkäisijänä.

Tutkimushankkeessa tuotettu aineisto toimii pohjana tutkimukselle, joka jatkaa Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksessa jo pitkään tehtyä tutkimusta lasten ja nuorten sukupuolistuneista valtasuhteista. Tutkimuksessa tuotetaan opinnäytetöitä ja tieteellisiä artikkelijulkaisuja.

Tutkimuksesta ja kampanjasta vastaa dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki. Tutkimuksessa ovat mukana väitöskirjatutkija Suvi Pihkala sekä joukko Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoita.

Kommentoi Facebookissa