Aatteellisuus rapisi – hypermarketit asettivat kaupparyhmien uskottavuuden koetukselle

Kaupan keskusliikkeille oli erityisen tärkeää pitää yllä mielikuvaa vahvoista aatteellisista toimintaperiaatteistaan hypermarketeista huolimatta.

Kaupan keskusliikkeille oli erityisen tärkeää pitää yllä mielikuvaa vahvoista aatteellisista toimintaperiaatteistaan hypermarketeista huolimatta. (Kuva Fred Meyer)

Miten suomalaiset kaupparyhmät perustelivat ensimmäisten hypermarketien käyttöönottoa?

MIELIPIDEVAIKUTTAMINEN Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettava Jarmo Seppälä on tutkinut suomalaisten kaupparyhmittymien – Kesko, OTK, SOK ja Tuko – mielipidevaikuttamista 1960- ja 1970-lukujen aikana.

Tutkimuksessaan Seppälä analysoi, miten kaupparyhmät ylläpitivät uskottavuuttaan omien sidosryhmiensä keskuudessa erilaisten tarinallisten lähestymistapojen avulla.

Kaupan keskusliikkeille oli erityisen tärkeää pitää yllä mielikuvaa vahvoista aatteellisista toimintaperiaatteistaan, vaikka käytännön tasolla niiden toimet lähestyivät toisiaan hypermarket-myymälöiden käyttöönoton myötä. Viestintäkanavinaan ryhmittymät hyödynsivät sisäisiä ammattilehtiä, jotka muodostavat Seppälän tutkimuksen pääasiallisen lähdeaineiston.

Se, kuinka erilaisia perusteluja kaupparyhmät hypermarkettien puolesta esittivät, tukee aiemman tutkimuksen havaintoja siitä, että muutoksen läpivieminen on yrityksille haasteellista ja asettaa johtajat vaikeiden valintojen eteen.

Liiketoiminnalle on tyypillistä, että aika ajoin syntyy uusia toimintatapoja, jotka haastavat entiset käytännöt ja toimintamallit. Jotta uudet toimintatavat voidaan menestyksellisesti omaksua, on ne ensin tehtävä ymmärrettäväksi omalle henkilöstölle ja muille tärkeille yhteistyökumppaneille.

Jarmo Seppälän tutkimus Managing legitimacy of institutional change: The adoption of the hypermarket format in Finland palkittiin Academy of Management -konferenssissa Ronald B. Shuman -palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain Management History -divisioonan parhaasta jatko-opiskelijan kirjoittamasta tutkimuspaperista.

Kommentoi Facebookissa