Aikuisen lapsen taloutta tuetaan helpommin kuin iäkkäitä vanhempia

Lastenhoitoapua annetaan aikuisille lapsille huomattavasti todennäköisemmin kuin hoiva-apua iäkkäille vanhemmille.

Lastenhoitoapua annetaan aikuisille lapsille huomattavasti todennäköisemmin kuin hoiva-apua iäkkäille vanhemmille. (Kuva Fotolia)

Sen sijaan käytännön apua annetaan todennäköisemmin omille vanhemmille.

PERHE Helsingin yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan omia aikuisia lapsia tuetaan enemmän kuin iäkkäitä vanhempia. Taloudellinen tuki kohdistuu tutkimuksen mukaan lähes yksinomaan aikuisille lapsille ja vain harva auttaa vanhempiaan taloudellisesti.

– Ajallisen avun osalta kuva on kaksijakoinen. Henkilöt, joilla on ainakin toinen vanhemmista elossa ja vähintään yksi aikuinen lapsi antavat lastenhoitoapua aikuisille lapsilleen huomattavasti todennäköisemmin kuin hoiva-apua iäkkäille vanhemmilleen, kertoo VTM Hans Hämäläinen.

Sen sijaan käytännön apua nämä henkilöt antavat todennäköisemmin vanhemmilleen kuin aikuisille lapsilleen. Väitöstyössä avun suuntaa on tarkasteltu henkilöillä, joilla on ainakin toinen vanhemmista elossa ja vähintään yksi aikuinen lapsi sekä mahdollisesti lastenlapsia.

Väitöstutkimuksen mukaan avun tarpeet ovat yhteydessä vanhempien ja lasten tukemiseen. Sen sijaan paremmat mahdollisuudet auttaa lisäävät lähinnä aikuisten lasten tukemista. Esimerkiksi eläkkeellä olevat auttavat lapsiaan yleisemmin kuin työssäkäyvät, mutta vastaavaa yhteyttä ei ole vanhempien tukemiseen.

– Tutkimuksen haastatteluissa iäkkäiden vanhempien auttamista perustellaankin heidän avuntarpeilla. Lapsia taas tuetaan omien mahdollisuuksien mukaan ja ilman, että lapsilla olisi tarvetta avulle, Hämäläinen toteaa.

Väitöskirjassa Perhesukupolvien välinen apu tutkitaan omien iäkkäiden vanhempien ja aikuisten lasten auttamista. Tutkimus on tehty osana Väestöliiton ja Helsingin yliopiston Sukupolvien ketju -tutkimushanketta. Työn aineistoina käytetään kahta suurilta ikäluokilta kerättyä postikyselyä sekä suurille ikäluokille tehtyjä teemahaastatteluita.

Auttamista tarkastellaan erikseen taloudellisen tuen ja ajallisen avun kohdalla. Taloudellinen tuki sisältää rahan antamisen ja kustannusten kattamisen. Ajallinen apu tarkoittaa käytännön apua, vanhemmille annettua hoiva-apua sekä aikuisille lapsille annettua lastenhoitoapua eli lastenlasten hoitamista.

Kommentoi Facebookissa