Ajattelitko asentaa aurinkopaneelin? – Tavarantarkastajat neuvovat kuinka vältät virheet

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen.

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen. (Kuva Fotolia)

Väärä johdon vahvuus aiheuttaa jännitehäviötä ja osa paneelilta saatavasta sähköenergiasta hukkuu matkalla.

ENERGIA Aurinkopaneelit ovat nyt suosiossa, mutta asennukseen ja asennusajankohdan valitsemiseen voi liittyä ongelmia. Moni kesämökki varustetaan nykyisin aurinkopaneelilla ja myös omakotitaloihin hankitaan aurinkosähköä tuottavia laitteistoja.

Sähköurakoitsija toimittaa paneelit sähköjärjestelmineen, mutta pienempiä järjestelmiä tehdään myös omatoimisesti. Myös useat energialaitokset ovat liikkeellä aurinkosähkön markkinoinnissa tarjoten kuluttajille kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta asennukseen.

Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat Ari Hoikkala ja Jukka Itkonen kertovat, mitä aurinkopaneelien asennuksessa tulisi ottaa huomioon. Itkonen painottaa paneelijärjestelmien hankinnassa suunnittelun merkitystä.

– Hyvin tehty suunnitelma sisältää määritykset paneelien rakennusteknisestä asennuksesta, järjestelmän vaatimukset sähköturvallisuuden suhteen sekä laitteiston komponenttien ja johdotusten määrityksen. Suunnittelulla pyritään varmistamaan järjestelmän komponenttien yhteensopivuus ja akuston riittävä kapasiteetti suunniteltuun käyttöön, Itkonen sanoo.

Paneelijärjestelmien sähköasennuksissa tulisi aina käyttää alan ammattilaista, painottaa Itkonen.

– On tärkeää, että esimerkiksi johtojen vahvuudet valitaan oikein. Liian pienet johtopoikkipinnat aiheuttavat jännitehäviöitä, jolloin osa paneelilta saatavasta sähköenergiasta hukkuu matkalla. Ne ovat myös paloturvallisuusriski. Laitteistoon liittyy usein invertteri, jolla akuston 12V:n jännite muunnetaan 230V:n laitteille sopivaksi. Invertterin teho tulee valita oikein ja laite asentaa siten, että siitä ei aiheudu meluhaittaa, Itkonen sanoo.

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen. Ari Hoikkala muistuttaa, että aurinkopaneelin asennus ei ole järkevää, jos katon korjaus tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida käyttötarpeeseen sopiva mitoitus, katemateriaalille ja kattorakenteelle sopiva paneelityyppi, sen kiinnitystapa, vedenpitävyys ja elinkaari. Myös veden tulee päästä poistumaan katolta esteettömästi.

Paneelin valinnassa tulee huomioida sijainti ja katon muoto. Myös katemateriaali, sen alusta ja kattorakenteet sekä niiden kantavuus vaikuttavat asiaan.

– Jyrkille tiilikatoille soveltuvat perinteiset piipaneelit ja loivalle bitumikatteelle, esimerkiksi kerrostaloissa paras ratkaisu saattaa olla ohutkalvopaneeli. Loivista katoista suuri osa on villa-alustaisia, joten niiden päälle ei voi laittaa mitään painavaa. Muuten paneelin kehikon alle voi tulla painaumia, joissa vesi seisoisi. Katteen pintaan asennettavilla keveillä ohutkalvopaneeleilla tätä riskiä ei ole, joten ne soveltuvat hyvin laajoille loiville kattopinnoille, Hoikkala sanoo.

Tavarantarkastajan apua tarvitaan silloin, kun huomataan asennusvirheitä, laitteistot eivät toimi suunnitellulla tavalla tai järjestelmän toimittajan kanssa ei päästä eteenpäin ongelman ratkaisemisessa. Kuluttajan olisi myös hyvä ymmärtää, missä vaiheessa paneelin asennus kannattaa tehdä.

– Katon kunto vaikuttaa merkittävästi siihen, kannattaako paneelia ylipäätään asentaa. Kattoremontista tulee erityisen kallis, jos huonokuntoiselle katolle on ensin asennettu paneelit ja viiden vuoden päästä joudutaankin uusimaan sekä katto että paneeli. Kuluttajan olisi tärkeää ymmärtää, mille katoille paneeli yleensäkin sopii, sekä käyttää ammattitaitoisia asentajia, kommentoi Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Lue myös: Syntyikö tuotteesta tai työn jäljestä riita? – Tavarantarkastus ratkaisee riidan yli puolessa tapauksista

Kommentoi Facebookissa