Älä välitä alaikäiselle alkoholia – uhriksi joutuminen uhkaa päihtyneitä lapsia ja nuoria

Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään.

Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään. (Kuva Fotolia)

Poliisihallitus muistuttaa, että alkoholimyrkytys on vaarana tottumattomalle käyttäjälle.

ALKOHOLI Kesä tulee ja koulut päättyivät. Nyt koulujen päätösviikonloppuna on edessä perinteinen poliisin järjestämä tehostettu nuorten päihteiden käytön valvonta. Poliisi valvoo nuorten päihteiden käyttöä koko maassa. Valvonnan kohteina ovat nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö.

Valvonnan painopistealueina ovat erityisesti nuorten kokoontumispaikat, kuten lasten leikkipaikat sekä päiväkotien ja koulujen pihat. Valvontaa tehdään monilla paikkakunnilla yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä Aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa.

Poliisi haluaa muistuttaa, että alle 18-vuotiaiden alkoholin käytöstä lähtee aina ilmoitus vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille. Tämän lisäksi seurauksena on useimmiten 40 euron rikesakko.

Valvonnalla pyritään ennalta estämään alkoholijuomien välitys alaikäisille sekä alaikäisten alkoholin hallussapito ja käyttö. Poliisi puuttuu normaaliin tapaan valvonnassa myös muihin yleisten paikkojen häiriöihin ja humalajuomiseen.

Vuodesta 2010 lähtien järjestetyistä tehovalvonnoista on viikonlopun aikana poliisin haltuun tullut noin 2 000–2 500 litraa erilaisia alkoholijuomia. Lastensuojeluilmoituksia poliisi on joutunut tekemään vuosittain 700–1 200.

– Alkoholin hallussapitorikkomuksiin syyllistyneiden sekä lastensuojeluilmoitusten määrät ovat tosin viime vuosina olleet laskemaan päin ja toivomus tietysti on, että sama trendi jatkuisi, ylikomisario Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Poliisi vetoaakin täysi-ikäisiin, etteivät he välittäisi alkoholia yhdellekään alaikäiselle.

Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään. Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys.

– Päihtyneellä lapsella tai nuorella myös riski rikoksen uhriksi joutumiselle sekä erilaisille humalavahingoille kasvaa, Pihajoki sanoo.

Vastuu lapsista ja nuorista sekä heidän hyvinvoinnistaan on vanhemmilla. Poliisin ohje koulujen päättymisjuhliin valmistuvien lasten ja nuorten vanhemmille onkin, että sopikaa lastenne kanssa juhlintaan selvät pelisäännöt ja olkaa lapsiinne yhteydessä illan mittaan.

Kommentoi Facebookissa