Alkoholinkäytöstä puhuttava työikäisten terveydenhuollossa – huomio tapaturmiin ja reseptilääkkeisiin

Suurin osa alkoholisyistä kuolleista oli kontaktissa erikoissairaanhoitoon useita vuosia ennen kuolemaansa.

Suurin osa alkoholisyistä kuolleista oli kontaktissa erikoissairaanhoitoon useita vuosia ennen kuolemaansa. (Kuvituskuva Fotolia)

Yli puolet alkoholiin kuolleista keski-ikäisistä oli työelämässä vielä 10 vuotta ennen menehtymistään.

TERVEYS Alkoholiin liittyviin syihin kuolleista henkilöistä kolme viidestä oli ollut yhteydessä erikoissairaanhoitoon ja neljä viidestä perusterveydenhuoltoon vähintään kerran 5–10 vuotta ennen kuolemaansa. Kontaktien syyt olivat useimmiten sellaisia, joiden yhteydessä alkoholinkäytön puheeksi ottaminen olisi ollut lääketieteellisesti perusteltua.

– Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta nämä tulokset ovat hyödyllisiä, sillä ne osoittavat, että monet alkoholin ongelmakäyttäjistä ovat yhteydessä terveydenhuoltoon useita vuosia ennen kuolemaansa. Siten heidän juomiseensa on myös tilaisuus puuttua, toteaa FT Tapio Paljärvi, joka toimi hankkeen tutkijana THL:ssä.

THL:n ja Helsingin yliopiston toteuttamassa rekisteritutkimuksessa selvitettiin alkoholisyistä kuolleiden yhteydenottoja terveydenhuoltoon kymmenen vuoden ajalta ennen kuolemaa. Näkökulmana oli, millaisia mahdollisuuksia perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa voisi olla puuttua alkoholin ongelmakäyttöön aiempaa varhemmin.

Suurin osa alkoholisyistä kuolleista oli kontaktissa erikoissairaanhoitoon useita vuosia ennen kuolemaansa erityisesti tapaturmien ja muiden ulkoisten syiden vuoksi. Puuttumista alkoholin ongelmakäyttöön jo varhain pitäisi siksi tehostaa sairaaloissa varsinkin tapaturmien yhteydessä.

Myös tiettyihin reseptilääkkeisiin on hyödyllistä kiinnittää huomiota. Yli 80 prosenttia alkoholisyistä kuolleista oli käyttänyt lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä 5–10 vuotta ennen kuolemaansa. He olivat käyttäneet muuta väestöä enemmän erityisesti ahdistuslääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä ja masennuslääkkeitä.

Aiemman tutkimuksen mukaan yli puolet alkoholisyistä kuolleista suomalaisista keski-ikäisistä miehistä ja naisista oli mukana työelämässä vielä kymmenen vuotta ennen kuolemaansa. Sen perusteella merkittävä osa näistä kuolemista olisi mahdollisesti voitu ehkäistä, jos haitallinen alkoholinkäyttö olisi tunnistettu ja siihen olisi puututtu tehokkaasti.

Lue myös: Alkoholi kasvatti eronneiden kuolleisuusriskiä – miesten riski on jopa yli viisinkertainen

Kommentoi Facebookissa