Aluevaalit eivät innosta – vain 35 prosenttia on hyvin kiinnostunut äänestämään

Alhainen äänestysprosentti todennäköisesti suosisi kansanedustajien ja kunnanvaltuustojen kärkipoliitikkojen valintaa aluevaltuustoihin. (Kuvituskuva Fotolia)

Äänestämisestä hyvin kiinnostuneita löytyy selvästi eniten vasemmistoliiton kannattajista.

ALUEVAALIT Suomalaisista 35 prosenttia on hyvin kiinnostuneita äänestämään tammikuun aluevaaleissa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta. Äänestämistä kohtaan koettu kiinnostus on aiemmin ennustanut hyvin lopullista äänestysprosenttia eri valtakunnallisissa vaaleissa.

Äänestämisestä hyvin kiinnostuneita löytyy selvästi eniten vasemmistoliiton kannattajista, 62 prosenttia. Keskimääräistä kiinnostuneempia äänestämään aluevaaleissa ovat myös keskustan kannattajat – 47 prosenttia hyvin kiinnostuneita – vihreiden äänestäjät 45 prosentilla ja SDP:n äänestäjät 44 prosentilla.

Kristillisdemokraattien 36 prosentin, kokoomuksen 35 prosentin ja perussuomalaisten 33 prosentin kannattajien äänestysinto asettuu keskimääräiselle tasolle.

Vain kolme prosenttia katsoo tuntevansa erittäin hyvin hyvinvointialueisiin liittyviä asioita ja niistä käytävää keskustelua ja alle neljäsosa tuntee niitä melko hyvin. Suurelle 69 prosentin enemmistölle hyvinvointialueiden asiat ovat enemmän tai vähemmän vieraita.

Kuinka kiinnostunut/motivoitunut on yleisesti ottaen seuraavissa valtakunnallisissa vaaleissa? Aluevaaleja koskevat arviot laskettu ilman helsinkiläisvastaajia. (Kaavio EVA

– Aluevaalien lässähtäminen pannukakuksi kyseenalaistaisi niiden demokraattisen legitimiteetin. Aluevaltuustojen kokoonpanoissa painottuisivat puolueet, joiden äänestäjäkunta on aluevaaleista kaikkein kiinnostuneinta ja äänestysvarminta, sanoo EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

– Alhainen äänestysprosentti todennäköisesti myös suosisi kansanedustajien ja kunnanvaltuustojen kärkipoliitikkojen valintaa aluevaltuustoihin. Päätösvallan keskittyminen harvoille yksilöille eri hallinnon tasoilla ei ole omiaan edistämään vahvaa alueellista itsehallintoa.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä.

Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Lue myös: Suurempi osa suomalaisista kokee olevansa oikeistolaisia – vihreät mieltävät itsensä vasemmistoon

Kommentoi Facebookissa