Ammattiliitot uhkailevat jo lakolla – aktiivimallin kansalaisaloite keräsi vauhdilla yli 70 000 nimeä

Lakkoasetta väläyttelevä Riku Aalto johtaa Suomen suurinta teollisuuden ammattiliittoa Teollisuusliittoa, johon kuuluu 226 000 jäsentä.

Lakkoasetta väläyttelevä Riku Aalto johtaa Suomen suurinta teollisuuden ammattiliittoa Teollisuusliittoa, johon kuuluu 226 000 jäsentä. (Kuva AOP)

Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää jatkossa työskentelyä, yritystoimintaa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.

AKTIIVIMALLI Työttömän aktiivisuutta seurataan jatkossa niin sanotulla aktiivimallilla. Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 ”Hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta” hallitusrintaman äänillä.

Aktiivimallia vastustamaan perustettiin kansalaisaloite asian saamiseksi uudelleen eduskuntakäsittelyyn. Kansalaisaloite saavutti eilen vaadittavat 50 000 allekirjoitusta, nyt nimiä on jo yli 70 000.

Ammattiliitot uhkaavat ottaa myös kovat keinot käyttöön, jopa lakkomahdollisuutta väläytetään.

– Jos kansalaisaloite ei herätä hallituksen uudelleenarviointikykyä, sitä täytyy varmaan herätellä muulla tavalla, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kommentoi STT:lle.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on vieläkin selväsanaisempi.

– Jos poliittisia lakkoja tulee, niihin on mahdollisuus myös meidän osaltamme, Päivi Niemi-Laine jatkaa STT:lle.

Mikä ihmisiä kuohuttanut aktiivimalli oikein on? Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää 1.1.2018 lukien työskentelyä, yritystoimintaa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.

Edellytykset ovat, että 65 maksupäivän tarkastelujaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä palkkatyössä, yritystoiminnan ansiotuloa vähintään 241,00 euroa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen viitenä päivänä.

Esimerkiksi opetusalalla aktiivisuuden osoittamiseen riittää vähempi työmäärä kuin 18 tuntia. Työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.

Jos aktiivisuutta ei kerry tarpeeksi, työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä vähennys tarkoittaa yhteensä noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 e/pv. Vähennys tehdään täydestä työttömyysetuudesta, johon sisältyvät mahdolliset lapsikorotukset ja korotusosa, mutta ei kulukorvausta.

Jos työttömyysetuutta vähennetään, sen määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivisuutta on riittävästi 65 maksupäivän aikana. Etuutta ei pienennetä enempää kuin yhden päivän työttömyysetuuden verran maksukautta kohden aktiivimallin takia, vaikka seuraavienkaan 65 maksupäivän aikana ei olisi riittävää määrää aktiivisuutta.

Asiakas ilmoittaa aktiivisuudesta työttömyysajan ilmoituksessa. Kela seuraa aktiivisuuden täyttymistä ja maksaa työttömyysetuuden sen mukaisesti. Asiakas saa Kelalta päätöksen, jos etuuden määrä muuttuu.

Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät tai omais- ja perhehoitajat eivät ole aktiivisuuden seurannan piirissä. Myöskään työkyvyttömyyseläkehakemuksen ollessa vireillä tai lyhytkestoisen lomautuksen aikana aktiivisuutta ei edellytetä eikä työttömyysetuutta alenneta.

Lisäksi työttömyysturvan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään 1.1.2018 alkaen.

Kommentoi Facebookissa