Arkkipiispa Kari Mäkinen – ”Kirkon rooli on vahvistaa luottamusta”

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkko ei ole yhteiskunnan moraalinvartija.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkko ei ole yhteiskunnan moraalinvartija. (Kuva Aarne Ormio)

Toimiva yhteistyö viranomaisten kanssa on tärkeää, mutta vain avunsaajan suostumuksella.

ARKKIPIISPA Kirkon kansainvälisen työn foorumin tänään avannut arkkipiispa Kari Mäkinen käsitteli avauspuheessaan viime viikkoisten Turun tapahtumien seurauksia. Mäkinen piti tärkeänä, että julkisessa keskustelussa tuetaan luottamusta eri ihmisryhmien välillä eikä vahvisteta epäluuloja ja uhkakuvia.

– Tällä hetkellä ilmassa on monenlaista hämmennystä, järkytystä ja epäluuloa. Herkässä tilanteessa tämä on nostanut esiin myötätuntoa ja rohkeutta. Se on nostanut myös kovia äänenpainoja, sekä sosiaalisessa mediassa että julkisessa poliittisessa keskustelussa, Mäkinen totesi.

Mäkinen näkee, että epäluuloja ja epävarmuutta herättävässä tilanteessa kirkon rooli on vahvistaa keskinäistä luottamusta.

– Kaikki viestit rinnakkain seisomisesta elämän tuhovoimia vastaan ja niiden keskellä ovat nyt tarpeellisia; uskonnot seisovat tässä rinnakkain, luottamuksen rakentajina, epäluuloa ja väkivaltaa vastaan kamppailevina.

Arkkipiispa Mäkinen arvioi, että järkyttävien tapahtumien seurauksena tarvitaan paljon henkistä tukea ja rinnalla seisomista. Tukea tarvitsevat myös erilaiset maahanmuuttajayhteisöt, turvapaikanhakijat prosessin eri vaiheissa sekä muslimiyhteisöt.

Hänen mukaansa huomio kiinnittyy nyt siihen kristillisen uskon ytimestä nousevaan työhön, jota seurakunnat ja monet muut tahot ovat tehneet turvapaikanhakijoiden kanssa inhimillisen vastaanottamisen ja kotoutumisen vahvistamiseksi.

– Kirkon näkökulmasta yksikään ihminen ei ole, ei paperiton sen paremmin kuin kukaan muukaan, lähtökohtaisesti uhka tai epäluulon kohde vaan ihminen, joka ansaitsee tulla kohdelluksi ihmisenä, Mäkinen sanoi.

Mäkinen painotti toimivaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. Hänen mukaansa on tärkeää, että kirkko auttaa osaltaan tunnistamaan radikalisoitumisuhan ja puuttumaan siihen. Samalla hän muistutti seurakuntien auttamistyöhön kuuluvasta vaitiolovelvollisuudesta ja luottamuksellisuudesta.

– Viranomaisten kanssa yhteistyö on ensiarvoista ja välttämätöntä, mutta aina lähtien avunsaajan tarpeista ja hänen suostumuksellaan. On kohtuullista, että myös julkisen vallan taholta tätä kirkon perustyön lähtökohtaa kunnioitetaan, Mäkinen toivoi.

Hän muistutti myös siitä, etteivät Turun tapahtumat ole irrallisia laajemmasta maailmantilanteesta. Kirkko ei voi kääntyä kansallisesti sisäänpäin, vaan sen on nähtävä kansainväliset, kaikille kirkoille yhteiset haasteet niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti.

Kirkon kansainvälisen työn foorumi järjestettiin Helsingissä Kulttuurikeskus Sofiassa. Foorumin aiheena oli pakolaisuus ja turvapaikanhakijat.

Kommentoi Facebookissa