Arkkipiispa Kari Mäkinen – ”Oikeassa olemisen tarpeen sijaan tarvitaan keskittymistä rakkauteen”

Kirkkojen yhteinen työ on näkynyt arkkipiispan mukaan esimerkiksi ruuan jakamisena köyhyyden kanssa kamppaileville.

Kirkon tekemä työ on näkynyt eläkkeelle jäävän arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan esimerkiksi ruuan jakamisena köyhyyden kanssa kamppaileville. (Kuva Pasi Leino)

Arkkipiispan mielestä Suomi tarvitsee edelleen kirkkojen yhteistä työtä ihmisarvon puolesta.

KIRKKO Arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa, että myös tämän hetken Suomessa ja Euroopassa tarvitaan kirkkojen ja kristittyjen yhteistyötä, jota on toteutettu jo sadan vuoden ajan. Kari Mäkinen saarnasi tänään Suomen Ekumeenisen Neuvoston satavuotisjuhlamessussa Helsingin tuomiokirkossa.

Ekumeeninen liike sai alkunsa aikana, jota leimasi muun muassa kahden maailmansodan aiheuttama suuri määrä inhimillistä kärsimystä. Sen keskellä kirkot ja kristityt havahtuivat, että Jumalan rakkaudesta puhumisen lisäksi on toimittava yhdessä rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Tämän päivän julmuus on Mäkisen mukaan hienovaraisempaa.

– Julmuus tuntuu puheiden kovenemisena, viholliskuvien ja epäluulon astumisena luottamuksen tilalle. Se kohdistuu erityisesti suojattomimmassa asemassa oleviin, yhteiskunnan laidalle tai ulkopuolelle joutuneisiin, joista puhutaan uhkana tai taakkana.

Kirkkojen yhteinen työ on näkynyt arkkipiispan mukaan esimerkiksi ruuan jakamisena köyhyyden kanssa kamppaileville tai julkisuudessa kiisteltynä asettumisena turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja paperittomien tueksi.

– Sitä tarvitaan, jotta rakkaus, oikeudenmukaisuus ja jokaisen ihmisen luovuttamaton arvo Jumalan kuvana eivät jää hempeäksi ja harmittomaksi puheeksi, Mäkinen sanoo.

Suomalaisen ekumenian pitkästä historiasta huolimatta Mäkisen mukaan yhä – niin kirkkojen kesken kuin kirkkojen sisälläkin – toisen ajattelutavan edustaja ei tule kuulluksi, ymmärretyksi eikä otetuksi todesta.

Yhteinen ekumeeninen matka nykypäivään on hänen mukaansa vaatinut runsaasti kärsivällisyyttä, tarkkaa kuuntelemista ja halua tunnistaa toisen tapa uskoa sekä runsaasti teologista työskentelyä.

– Oikeassa olemisen tarpeen sijaan on tarvittu keskittymistä rakkauteen ja toisen kunnioittamiseen. Vierustoveri, joka ammentaa toisesta kristillisestä traditiosta, ei ole uhka tai kilpailija, vaan kumppani, sisko tai veli Kristuksessa.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun professori Arthur Hjelt käynnisti World Alliance -liikkeen suomalaisen osaston toiminnan. Kansallistoimikunnan ekumeenista työtä jatkaa nykyisin Suomen Ekumeeninen Neuvosto SEN, joka juhli satavuotiasta taivaltaan sunnuntaina 15. lokakuuta.

Kommentoi Facebookissa