Arviointineuvosto tietosuojalaista – hallituksen esitysluonnoksessa merkittäviä puutteita

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitystä tulisi korjata ennen kuin se voidaan antaa eduskunnalle käsiteltäväksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitystä tulisi korjata ennen kuin se voidaan antaa eduskunnalle käsiteltäväksi. (Kuva Fotolia)

Esitysluonnoksen pohjalta ei pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä.

TIETOSUOJALAKI Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Lainsäädännön arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä huolellisesti kilpailullisia vaikutuksia siitä, että seuraamusuhka on erilainen viranomaisille ja ei-viranomaisille. Näitä vaikutuksia tulisi arvioida. Esitysluonnoksen perusteella jää myös epäselväksi, miten hallinnolliset seuraamukset koskevat kotitalouksia.

Arviointineuvoston mukaan on myönteistä, että laaja-alaisen asetuksen kansallista täytäntöönpanoa on valmisteltu työryhmässä. Esitysluonnoksessa on selvitetty perusteellisesti lain nykytilaa, oikeusperustaa ja oikeuskäytäntöä.

Kokonaisuutena esitysluonnos on neuvoston mukaan puutteellinen, eikä sen perusteella pysty muodostamaan riittävää käsitystä lain vaikutuksista. Esitysluonnoksesta ei esimerkiksi saa käsitystä lain taustalla olevasta EU:n asetuksesta eikä sen vaikutuksista. EU:n tietosuoja-asetus on laaja-alainen ja merkittävä kokonaisuus, jonka vuoksi täytäntöönpanolakia koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa olisi suositeltavaa käsitellä ainakin pääpiirteittäin myös asetusta ja sen vaikutuksia.

Esitysluonnos on osin vaikealukuinen. Koska EU:n tietosuoja-asetuksen soveltajakunta on laaja ja lakia soveltavat lähinnä muut kuin asiantuntijat, täytäntöönpanoa koskevan lainkin tulisi olla erityisen selkeä.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitystä tulisi korjata ennen kuin se voidaan antaa eduskunnalle käsiteltäväksi.

Kommentoi Facebookissa