Aselain muutos sujuvoittaa lupakäsittelyä – ja antaa lisäaikaa aseen hankkimiseen

Oikeus ampuma-aseen hankkimiseen on ollut tähän asti voimassa enintään kuusi kuukautta., nyt aika pitenee yhteen vuoteen.

Oikeus ampuma-aseen hankkimiseen on ollut tähän asti voimassa enintään kuusi kuukautta., nyt aika pitenee yhteen vuoteen. (Kuva Fotolia)

Poliisihallitus sanoo, että aseturvallisuus ei heikkene soveltuvuustestin poistamisesta huolimatta.

ASELAKI Soveltuvuustestin ja kotipaikkasidonnaisuuden poistuminen sekä aseen hankkimisoikeuden voimassaolon pidentyminen ovat asiakkaalle näkyvimmät muutokset ampuma-aselain muutoksesta, joka astui voimaan joulukuun alusta. Lisäksi asekeräilijöiltä poistuu tiedostonpito-oikeus.

Ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksesta sanoo, että soveltuvuustesteistä on päätetty luopua niiden huonon hyödynnettävyyden takia.

– Henkilön sopivuuden arviointia terävöitetään kehittämällä haastatteluja entistä keskeisempänä osana lupaharkintaa. Aseturvallisuus ei siten heikkene soveltuvuustestin poistamisesta huolimatta, hän sanoo.

Kotipaikkasidonnaisuuden poistuminen sujuvoittaa lupakäsittelyprosessia, koska hakemus voidaan käsitellä ja päätös asiassa tehdä siinä poliisilaitoksessa, johon hakemus on jätetty.

– Käytännössä hakemuksen on voinut jättää muuallekin kuin hakijan kotipaikan poliisilaitokseen, mutta asia on jouduttu siirtämään sinne käsittelyä ja päätöksentekoa varten. Muutoksen jälkeen tällainen vaihe on tarpeeton, Ranta sanoo.

Oikeus ampuma-aseen hankkimiseen tai yksityiseen valmistamiseen on ollut tähän asti voimassa enintään kuusi kuukautta. Nyt aika pitenee yhteen vuoteen, erityisistä syistä jopa kahteen vuoteen. Tämä antaa lisää liikkumavaraa ja aikaa sopivan aseen löytämiseen tai valmistamiseen.

Asekeräilijät tulevat uuden lain myötä aselupamenettelyn piiriin.

– Keräilijöille tullaan laatimaan omat toimintaohjeet tammikuun aikana, Ranta kertoo.

Ampuma-aselain muutoksen toinen vaihe tulee voimaan 1.12.2018, jolloin otetaan käyttöön muun muassa sähköinen asiointi aselupa-asioissa.

Kommentoi Facebookissa