Asfalttiurakoista teetettiin sisäinen tarkastus – ei näyttöä mahdollisista rikoksista

Selvitys käynnistyi Staran pyynnöstä neljän asfalttiurakoitsijan antamien palautteiden perusteella.

Selvitys käynnistyi Staran pyynnöstä neljän asfalttiurakoitsijan antamien palautteiden perusteella. (Kuva Fotolia)

Helsingin kaupungin sisäinen tarkastus Staran asfalttiurakoista on valmistunut.

RAKENTAMINEN Helsingin kaupungin sisäinen tarkastus selvitti syksyllä 2017 yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa kaupungin oman rakentamispalvelu Staran suorittamia asfalttiurakoiden kilpailutuksia ja niihin perustuvia hankintoja.

Selvitys käynnistyi Staran pyynnöstä neljän asfalttiurakoitsijan antamien palautteiden perusteella. Sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti valmistui 10.1.2018 ja sen tuloksista on informoitu kaupungin johtoa.

Tarkastusraportti pitää sisällään kehittämis- ja toimenpidesuosituksia koskien asfalttihankintoja. Lisäksi tarkastusraportissa kehotetaan, että jatkossa valvontaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tavoitteena on saada asfalttiurakoiden kilpailutus vastaamaan parasta mahdollista menettelyä siten, että todellisuudessa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous voittaisi tarjouskilpailun.

Vastauksissaan tarkastusraportin suosituksiin Staran johto on laatinut toimenpidesuunnitelmat suositusten toteuttamiseksi. Starassa on nyt aloitettu asfalttiurakoihin liittyvien toimintatapojen selvittäminen. Kilpailutusasiakirjojen kehittäminen on käynnistetty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Osassa kaupungin asfalttiurakoitsijoilta saadussa palautteissa annettiin aihetta epäillä myös urakoissa tapahtuvia väärinkäytöksiä. Väärinkäytösepäilyjen osalta tarkastuksen seurauksena ei saatu näyttöä mahdollisista rikoksista, vaikka väärinkäytösepäilyjä selvitettiin tarkastuksen yhteydessä vielä erityisesti.

Tarkastuksen aikana kuultiin henkilökohtaisesti kaupunkiin yhteyttä ottaneita urakoitsijoita. Lisäksi haastateltiin useita henkilöitä Starasta ja kaupunkiympäristön toimialalta. Tarkastuksessa on käyty läpi laajasti asfalttiurakoiden hankintaan ja kilpailutukseen liittyvää asiakirja-aineistoa ja selvitetty yksityiskohtaisesti asfalttiurakoiden hankintaprosessia ja siihen sisältyvää riskienhallintaa ja valvontaa.

Sisäinen tarkastus selvittää vielä mahdollista asfalttiurakoiden tarkastuksen jatkamista työkohteiden mittauksilla.

Kommentoi Facebookissa