Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampia kuluttajia – viranomaisille on ilmoitettu asennusvirheitä ja laiminlyöntejä

Oikein mitoitettu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen, kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa tuottaa puhdasta energiaa. (Kuvituskuva Fotolia)

Aurinkopaneeleiden asennuksia on tehty ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin.

ENERGIA Sähkön hinnan nousu ja tarve säästää energiaa on saanut kuluttajat kiinnostumaan yhä enemmän aurinkosähköjärjestelmistä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto saa viikoittain useita kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin.

Tukesiin on myös tullut ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista asennuksista. Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa käytetään järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista.

Oikein mitoitettu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen, kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa tuottaa puhdasta energiaa. Sen sijaan virheellinen asennus voi aiheuttaa järjestelmässä vikoja, toimimattomuutta ja vaaratilanteita. Ennen aurinkosähköjärjestelmän hankkimista kannattaa perehtyä kunnolla aiheeseen. Tukesin verkkosivulle on koottu perustietoa aurinkopaneelien asennusoikeuksista ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista.

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Huolimattomuutta on ilmennyt sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa. Järjestelmää koskevista teknisistä vaatimuksista ei ole aina ollut tietoa.

– Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Järjestelmän pitäisi kuitenkin kestää mekaanista rasitusta vuosikymmeniä ja myös talviolosuhteita, jolloin kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, että ne eivät tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.

Asennuksia on tehty ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin, mikä ei ole lainsäädännön mukaista. Tukesin tietoon on tullut ja valvonnassa ilmennyt tapauksia, että sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, niin sanotun oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jäänyt tekemättä kokonaan, Hatakka kertoo.

Turvallisuuden varmistaminen alkaa siitä, että valitaan aurinkosähköjärjestelmän toimittajaksi luotettava ja asiantunteva yritys, jolla on riittävästi aiempaa kokemusta aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja oikeudet asennustöihin.

Aurinkosähköjärjestelmälle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. Tilaajan pitää saada käyttöönottotarkastuksesta sähköalan ammattilaisen allekirjoittama käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Se on järjestelmän asennuksesta vastaavan urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

– Sähköurakoitsija vastaa koko järjestelmän turvallisuudesta ja oikeasta asennuksesta. Sähköurakoitsijan tulee valvoa, että paneeliston ja johtojärjestelmien asennus tehdään ammattitaitoisesti ja vaatimusten mukaisesti, korostaa Hatakka.

Aurinkosähköjärjestelmistä alkaneita tulipaloja on Suomessa vielä melko vähän, niitä on toistaiseksi ollut noin kymmenen vuodessa, sanoo riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

– Tiedossa olevia palon syttymissyitä ja palovaaraa aiheuttavia vikaantumisia ovat viat kaapeloinneissa ja liitoksissa sekä järjestelmän akustopalot. Yleisiä syttymissyitä ovat myös järjestelmien vikaantuminen mekaanisen vaurion seurauksena, lintujen ja jyrsijöiden aiheuttamat vauriot sekä huolimattomat tai omatoimiset asennukset ja järjestelmän riittämätön kunnon seuranta.

Lue myös: Ajattelitko asentaa aurinkopaneelin? – Tavarantarkastajat neuvovat kuinka vältät virheet

Kommentoi Facebookissa