Aurinkosähkön katsotaan nostavan kiinteistön arvoa – kattoremontin ajoittamista kannattaa pohtia

Huolellinen esisuunnittelu ja järjestelmän oikea mitoitus ovat keskeisiä huomioitavia asioita.

Huolellinen esisuunnittelu ja järjestelmän oikea mitoitus ovat keskeisiä huomioitavia asioita. (Kuva Fotolia)

Yrityksillä hankinnan taustalla kannusteena ovat usein myös imago- ja ympäristösyyt.

AURINKOSÄHKÖ Pienen kokoluokan aurinkosähköinvestointeja on tehty jo monessa kunnassa. Ne kiinnostavat myös yrityksiä, koska aurinkosähkön katsotaan nostavan kiinteistön arvoa ja tuovan imago- ja ympäristöhyötyä.

Tiedot kävivät ilmi Motivan sekä kunnille että yrityksille alkuvuodesta tekemässä kyselyssä. Kuntakyselyyn vastasi 27 henkilöä 25 kunnasta. Yrityskyselyssä vastaajia oli 51.

– Lähes kaikki aurinkosähköinvestointeja tehneet kunnat ovat harkitsemassa lisähankintoja, joten ilmeisesti ne ovat investointeihinsa tyytyväisiä. Toistaiseksi investointien kokoluokka on ollut melko pieni, toteaa asiantuntija Milja Aarni Motivasta.

Hankittujen laitteistojen keskimääräinen koko oli 39 kW. Kyselyyn vastanneista kunnista suurin osa ei ollut käyttänyt lainkaan apuna hankintakonsulttia. Asiansa osaava konsultti voisi kuitenkin olla kunnille suureksi avuksi. Hyvän ja kohteeseen sopivan laitteiston hankkiminen edellyttää asiaan paneutumista ja perehtymistä eikä tarjousten vertailukaan ole ihan helppoa.

Huolellinen esisuunnittelu ja järjestelmän oikea mitoitus ovat keskeisiä huomioitavia asioita. Kattoremontin ajoittamista kannattaa pohtia myös aurinkoinvestoinnin näkökulmasta. Paneelien sijoittamista on suunniteltava, jotta ei tule ongelmia muiden jo valmiiksi katolla olevien järjestelmien kannalta. Eniten kunnat kaipasivat lisätietoa esimerkkikohteista ja aurinkosähkön taloudellisesta kannattavuudesta.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä pääosa oli vielä sellaisia, jotka eivät ole tehneet aurinkosähköhankintoja. Yritysten kiinnostus asiaan on kuitenkin jo virinnyt ja erilaisia selvityksiä asiasta oli tehty.

– Yrityksillä hankinnan taustalla olivat pääosin imago- ja ympäristösyyt, eikä energian tai kustannusten säästö. Ne yritykset, jotka eivät vielä olleet investoineet aurinkosähköön olivat jääneet pohtimaan investoinnin kannattavuutta ja kustannuksia. Aurinkosähkön uskottiin kuitenkin nostavan kiinteistön arvoa, kertoo asiantuntija Harri Heinaro Motivasta.

Osa yrityksistä koki järjestelmien kilpailuttamisen ja vertailun sekä energiatukien hakemisen vaikeaksi. Laitetoimittajia kritisoitiin ylioptimismista takaisinmaksuaikojen suhteen. Yritykset kaipasivat lisätietoa erityisesti esimerkkitapauksista ja toivoivat referenssikohteiden esittelyjä.

Lue myös: Omakotitalo ja loma-asunto pyörivät puhtaasti aurinkosähköllä – hinnat ovat olleet jo pitkään laskussa

Kommentoi Facebookissa