Auto on yhä useammissa yli 65-vuotiaiden talouksissa

Helsingissä ja lähikunnissa yhä useamman yli 65-vuotiaan taloudessa on henkilöauto.

Helsingissä ja lähikunnissa yhä useamman yli 65-vuotiaan taloudessa on henkilöauto. (Kuva Fotolia)

Asiaa on selvitetty tilastojen ja tutkimusten perusteella pääkaupunkiseudulla.

LIIKENNE Helsingin seudun liikenne HSL käynnisti syksyllä 2015 AUKEE-projektin, jonka tarkoituksena oli arvioida, miten auton omistus kehittyy pääkaupunkiseudulla seuraavilla vuosikymmenillä. Hankkeessa koottiin yhteen tilastot siitä, miten auton omistus on tähän asti kehittynyt ja tulevaisuutta pohdittiin erilaisten tutkimusten ja selvitysten perusteella.

Vaikka auton omistus on yleistynyt Helsingin seudulla koko vuodet 1990–2013 kattavan jakson, kasvu ei ole ollut alueellisesti tasaista. Helsinki poikkeaa selvästi muusta seudusta. Pääkaupungin henkilöautotiheys on ollut 1990-luvulta lähtien selvästi muuta seutua pienempi ja autottomat asuinkunnat ovat olleet enemmistönä monilla Helsingin alueilla.

Vuonna 2006 ei 51 prosentilla Helsingin talouksista ollut autoa, vuonna 2012 luku oli 52 prosenttia. Sen sijaan Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa autottomien talouksien määrä on vähentynyt 39 prosentista 33 prosenttiin. Vielä voimakkaammin henkilöautotiheys ja auton omistus ovat kasvaneet pääkaupunkiseutua ympäröivässä kymmenessä kehyskunnassa, autottomien talouksien määrä on ajanjaksona pienentynyt 23 prosentista vain 14 prosenttiin.

Eurooppalaisessa vertailussa henkilöautolla kuljettavien kilometrien määrä on kasvanut voimakkaimmin vuosina 1990–2013 muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Suomessa, vaikka viimeisinä vuosina kehitys on tasaantunut.

Auton omistuksessa on eroja myös väestöryhmittäin. Helsingille on ollut ominaista, että nuorten aikuisten auton omistus on vähentynyt 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun taas yli 65-vuotiaiden auton omistus on kasvanut. Maahanmuuttajien määrä kasvanee jatkossakin ja ulkomaalaistaustaiset omistavat ajokortin ja auton harvemmin kuin kantaväestöön kuuluvat.

Arvojen ja elämäntapojen muutoksen ohella auton omistukseen vaikuttaa se, että digitalisaatio synnyttää kokonaan uudenlaisia palveluita. Sähköautot sekä itseohjautuvat autot voivat HSL:n arvion mukaan joko lisätä tai vähentää auton omistusta riippuen siitä, yleistyvätkö ne yksityisessä omistuksessa vai tulevatko ne yhteiskäyttöön tai osaksi erilaisia kuljetuspalveluita.

Pääkaupunkiseudulla on parhaillaan käynnissä suuret muutokset kaupunkisuunnittelussa, kun uusia Helsingin keskusta-alueita kaavaillaan kävelykaduiksi ja sisääntuloteiden varrella olevaa asutusta halutaan lisätä muuttamalla väylät kaupunkibulevardeiksi.

Kommentoi Facebookissa