Berner saa uuden taksilain läpi – seuraavaksi tapellaan VR:n pilkkomisesta

Maaseudun Tulevaisuuden kolumni kuvaa Berneriä henkilöksi, joka vaimentaa kritiikin vaikka huutamalla.

Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja kuvaa Bernerin henkilöksi, joka vaimentaa kritiikin vaikka huutamalla. (Kuva AOP)

Taksikiistaa käytiin keskustan sisällä, VR:n palastelemista vastustavat perussuomalaiset.

LIIKENNE Liikenneministeri Anne Berner on pitänyt matalampaa profiilia lähes katastrofaaliseen sekasotkuun päätyneen liikenneverkkohankkeensa jälkeen. Sen varjossa lakiesitys uudesta liikennekaaresta on ollut jo viime syyskuusta asti liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä. Päämäärä on ylevä:

”Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voitaisiin saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla.”

Viime perjantaina valiokunta sai valmiiksi mietintönsä. Hallituspuolueiden edustajat eivät muuttaneet lakipykäliä, mutta ne olivat niin tulkinnanvaraisia, että peräti 40 perusteluun tehtiin korjauksia ja tarkennuksia.

Tämän niin sanotun ”taksilain” mukaan taksikilpailu vapautuu ensi vuoden heinäkuussa. Esityksellä kumotaan taksiliikennelaki, joukkoliikennelaki, laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ja laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä.

Halpeneeko vai kallistuuko taksimatka?

Näkyvin asiakkaaseen vaikuttava uudistus on se, että taksimatkojen hinnat vapautuvat. Autossa ei olisi pakko olla varsinaista taksamittaria, mutta sen sijaan ”hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää”.

Toisten mielestä taksimatkan hinta halpenee, toisten mielestä se kallistuu. Kriitikoiden mukaan vaarana on, että esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla aletaan arpoa kyydin hintaa keskustaan.

Taksilupien määrää ei enää rajoiteta ja kuljettaja tarvitsee niin sanotun kuljettajaluvan. Sen saa kuljettajakokeella, mutta aikaisemmin pakollisena olleet kurssit poistuvat. Ajoneuvon määrittely on väljä ja taksiluvalla voisi jatkossa kuljettaa lähes mitä tahansa.

Taksiuudistuksessa poistuvat aikaisemmat päivystys- ja asemapaikkavelvoitteet. Tämä saattaa heikentää taksien saamista maaseudulla varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin.

Puoluetoveria pistettiin ruotuun

Suurin epäselvyys lakiluonnoksessa syntyi siitä, mikä on ammattimaisen kuljettajan määritelmä. Bernerin lakiluonnoksen pelättiin tuovan niin sanotut kymppitonnin harrastelijakuskit sekä harmaan talouden taksialalle.

Liikenne- ja viestintävaliokunta kirjasi perusteluihin – ei itse lakiin – että ammattimaisella kuljettamisella tarkoitetaan ”henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista tiellä tulonhankkimistarkoituksessa korvausta vastaan”.

Pykälän saamista suoraan lakiin ajoi vahvasti etenkin keskustalainen kansanedustaja ja taksiyrittäjä Markku Pakkanen. Pakkanen joutuikin useaan otteeseen sekä ministeri Anne Bernerin, pääministeri Juha Sipilän että eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen puhutteluun.

Bernerin kanssa Pakkanen keskusteli omien sanojensa mukaan ”isoilla kirjaimilla” ja häntä yritettiin jo erottaa valiokunnasta. Yleensä perussuomalaiset on mielletty ”taksipuolueeksi”, mutta nyt kiistaa olikin jo oman väen kanssa.

VR halutaan pilkkoa kolmeen

Liikenneministeri Berner ja perussuomalaiset pääsevät kuitenkin vielä ottamaan yhteen. Berner ajaa VR:n jakamista osiin, uudessa mallissa olisi emoyhtiö sekä kolme erillistä yhtiötä. Yksi yhtiöistä hoitaisi junakalustoa, toinen kiinteistöjä ja kolmas kunnossapitoa.

Berner olisi halunnut jo viedä VR:n jakamisen yhtiöihin valtioneuvoston talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan, mutta perussuomalaiset eivät hyväksyneet mallia.

Ongelmallisin yhtiöistä puolueelle on kalustoyhtiö, joka voisi vuokrata kalustoa myös ulkopuolisille toimijoille. Perussuomalaisten mielestä yhtiöiden tulisi itse investoida oma kalustonsa. Kaluston riittävyyttä myös epäillään kritisoijien toimesta, sillä samaa veturia voidaan jo nykyisin käyttää päivällä vetämään matkustajajunaa ja yöllä tavarajunaa.

Ministeri Bernerillä on kiire, valtion omistajaohjausyksiköllä tiettävästi ei. Liikenneministeri haluaa STT:n tietojen mukaan vapauttaa kilpailun ja yhtiöt toimintaan jo ennen vuotta 2019.

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään nimittäin huhtikuussa 2019. VR:n yksinoikeussopimus on kuitenkin voimassa aina vuoteen 2024 asti.

  • Koko liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön voit lukea tästä.

Kommentoi Facebookissa