Drone-pienoiskopteri auttaa maanviljelijöitä – ennen ruohon pituus otettiin mittanauhalla

Tulevaisuudessa drone voi ohjata esimerkiksi traktorin työtä.

Tulevaisuudessa drone voi ohjata esimerkiksi traktorin työtä. (Kuva Jere Kaivosoja)

Kaukokartoitusmenetelmillä voidaan mitata tarkasti pellon ja kasvuston ominaisuuksia.

TEKNOLOGIA Tekesin Challenge Finland -kisan voittajahanke DroneKnowledge kehittää suomalaista huipputeknologiaa uusiksi vientituotteiksi. Hankkeeseen osallistuu neljä tutkimusryhmää: Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus ja VTT.

Lisäksi mukana on yli 15 yritystä, muun muassa Valio, Apetit, Boreal Kasvinjalostus ja Yara, yksi maailman suurimmista typpilannoitteiden valmistajista. Vuonna 2016 alkaneessa hankkeessa on jo saatu lupaavia tutkimustuloksia muun muassa maataloudessa.

– Peltojen tilannetta on mitattu aiemmin käsin, esimerkiksi ottamalla maaperänäytteitä tai mittaamalla ruohon pituus mittanauhalla. Pian maanviljelijä pääsee katsastamaan peltojensa tilanteen kauko-ohjattavien drone-lennokkien avulla kätevästi ilmasta käsin, iloitsee hankkeen johtaja, tutkimuspäällikkö Eija Honkavaara.

Yritykset ja Luonnonvarakeskus ovat antaneet hankkeen käyttöön muun muassa pelloilta testialueita, joilla on tutkittu erilaisia lannoituksia ja kasvilajikkeita. Esimerkiksi ruohon määrää ja laatua on mitattu ensin dronella, jonka jälkeen kasvustosta on otettu näytteitä ja mitattu laboratoriossa todelliset arvot. Dronen avulla tehdyt mittaukset vastaavat hyvin laboratoriomittausten kanssa.

Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan myös laitteistoja ja ohjelmistoja. Kuvauksia on jo tehty Avartekin omassa yrityshankkeessaan kehittämällä dronella, joka mahdollistaa pitkän lentoajan ja suuren hyötykuorman.

VTT:n kehittämällä hyperspektrisensorijärjestelmällä on mitattu kasvien terveyttä ja laatua, ja MML:n pienillä laserkeilaimilla on arvioitu puiden arvoa. MML:n kehittämä reaaliaikainen prosessointi tuo dronen keräämän tiedon hyötykäyttöön jopa lennon aikana. Jyväskylän yliopisto on kehittänyt tehokkaita konenäkömenetelmiä datojen analysointiin.

DroneKnowledge-hanke osallistuu Jyväskylän yliopistolla järjestettävään kansainvälisen konferenssin “Frontiers in Spectral imaging and 3D Technologies for Geospatial Solutions” (#spec3d) järjestämiseen.

– Uskon, että voimme tehdä läpimurron muun muassa maa- ja metsätalouden robotisoinnissa hyödyntämällä dronesta käsin tehtäviä spektri- ja 3D-mittauksia. Valmiilla mittausjärjestelmillä on suuri kysyntä kansainvälisillä markkinoilla. SPEC3D-konferenssi auttaa merkittävästi kehitystyötämme, toteaa Eija Honkavaara.

Tapahtumassa on esillä laitevalmistajia ja alan kansainvälisiä huippututkijoita. Konferenssissa esitellään uusinta tutkimustietoa drone-sovelluksista muun muassa kaupunkitilan kartoitukseen, teollisuusrobotiikkaan, puulajien määrän ja kunnon arviointiin sekä täsmälannoitukseen ja typpipäästöjen vähentämiseen liittyen.

Kommentoi Facebookissa