Eduskunnassa puidaan sotea ja lisäbudjettia – tänne hallitus ohjaa suurimmat lisätuet

Sote on vielä hieman sekaisin, mutta Juha Sipilän hallitus pääsi yhteisymmärrykseen kolmannesta lisätalousarvioesityksestä.

Sote on vielä hieman sekaisin, mutta Juha Sipilän hallitus pääsi yhteisymmärrykseen kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. (Kuva Laura Kotila/ valtioneuvoston kanslia)

Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 107 miljardia euroa.

HALLITUS Tänään eduskunnassa puidaan eduskuntaryhmien toimesta hallituksen tekemää uutta sote-uudistuksen valinnanvapausesitystä.

Pääministeri Juha Sipilä on kertonut käsittelyä jatkettavan tarvittaessa huomenna. Keskustalaiset ehtivät jo hermostua neuvotteluihin, ja syyttivät kokoomusta asian ajamisesta hallituskriisiksi. Päivän Lehti seuraa asian edistymistä.

Iltapäivällä vuorossa on täysistunto ja suullinen kyselytunti, jossa ennakkotietojen mukaan vastaamassa eivät ole sen paremmin pääministeri Sipilä kuin valtiovarainministeri Petteri Orpokaan. Yksitoista muuta ministeriä on kuitenkin paikalla.

Alkuviikosta hallitus päätti myös vuoden 2017 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä, esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tänään.

Valtion nettolainanotoksi vuonna 2017 arvioitiin varsinaisessa talousarviossa 5,6 miljardia euroa. Kolmannen lisätalousarvioesityksen jälkeen nettolainanotoksi arvioidaan 4,5 miljardia euroa. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 107 miljardia euroa, mikä on noin 48 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suurimmista lisätuista laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 30,9 miljoonan euron lisäystä, ja Tekesin avustusten maksatuksiin 40 miljoonan euron lisäystä, mikä johtuu julkisen tutkimustoiminnan hankkeiden maksatusten aikaistumisesta.

Väestörekisterikeskukselle ehdotetaan lisättäväksi 20 miljoonan euron valtuus käytettäväksi sitoumuksiin, joilla saataisiin käyttömääristä riippumaton kiinteä hinnoittelu julkisen hallinnon vahvan sähköisen tunnistamisen välineille.

Hallitus esittää 10 miljoonan euron lisämäärärahaa kohdennettavaksi korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen. Lisämäärärahalla käynnistettävään muuntokoulutukseen osallistuisi noin 550 opiskelijaa.

Yliopistojen valtionrahoitusta ehdotetaan lisättäväksi 5,14 miljoonalla eurolla vuosien 2015 ja 2016 apteekkikompensaatioiden tarkistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle vastaamaan niiden maksamaa toteutunutta yhteisöveron ja apteekkimaksun määrää.

Energiatuen myöntämisvaltuuteen ehdotetaan 15 miljoonan euron lisäystä energia- ja ilmastostrategian mukaisiin investointeihin.

Vaikeassa sadonkorjuutilanteessa olevia viljelijöitä on päätetty tukea 25 miljoonan euron panostuksella. Uutta rahaa kohdennetaan 15 miljoonaa euroa, tämän lisäksi Makeraan eli maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahoihin jo päätetyistä varoista kohdennetaan uudelleen 10 miljoonaa euroa akuutin kriisin helpottamiseksi. Kokonaan kansallisesti maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin ehdotetaan kohdennettavaksi 21,0 miljoonaa euroa.

Vastaanottotoiminnan menoihin ehdotetaan lisäystä 11,2 miljoonan euroa ennakoitua suuremman käyttäjämäärän johdosta. Lisäksi yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan 1,6 miljoonan euron lisämäärärahaa muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeusturvamenoihin.

Tampereen monitoimiareenan rakentamisen valtionrahoitukseen ehdotetaan myönnettäväksi rahapelitoiminnan voittovaroista yhteensä 18 miljoonaa euroa vuosina 2017–2019. Vuoden 2017 osuus rahoituksesta on 7 miljoonaa euroa.

Kouvolan Kimolan kanavahankkeeseen ehdotetaan 3,7 miljoonan euron lisäystä, joka aiheutuu arvioitua suuremmista kustannuksista. Rauman meriväylän valtuutta ehdotetaan lisättäväksi 1,5 miljoonaa eurolla vedenalaisen louhittavan kallion arvioitua suuremmista määristä johtuen.

Alkuvuoden toteutuneen kehityksen perusteella ajoneuvoveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 15 miljoonalla eurolla. Arviota muiden sekalaisten tulojen kehityksestä ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 12 miljoonalla eurolla.

Kommentoi Facebookissa