Eduskuntavaalien rahoitus on tarkastettu – suurin vaalikampanja oli 115 547 euroa, pienin 308 euroa

Valittujen kansanedustajien ja varaedustajien kampanjakuluissa on suuria eroja.

Valittujen kansanedustajien ja varaedustajien kampanjakuluissa on suuria eroja. (Kuva Hanne Salonen/ Eduskunta)

Ilmoitusvelvollisia oli yhteensä 277, joista 92 täydensi tai korjasi ilmoitustaan tarkastusviraston pyynnöstä.

EDUSKUNTA Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on julkaissut vaalirahoituskertomuksen kevään 2019 eduskuntavaaleista. Kaikki eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi tai varaedustajiksi valitut toimittivat tarkastusvirastolle vaaditun ilmoituksen vaalirahoituksestaan.

Näitä ilmoitusvelvollisia oli yhteensä 277, ja heistä 92 täydensi tai korjasi ilmoitustaan tarkastusviraston pyynnöstä.

Vaalirahoitusilmoitusten ja tarkastusvirastolle toimitettujen kampanjatiliotteiden perusteella kävi ilmi, että viime eduskuntavaaleissa oli vastaanotettu tukea myös sellaisilta tahoilta, joilta vaalirahoituslain mukaan ei saisi vastaanottaa tukea. Näissä tapauksissa tukea oli vastaanotettu alle 1 500 euroa, jolloin tukea ja sen antajaa ei tarvitse ilmoittaa erikseen vaalirahoitusilmoituksessa.

– Tukea ei saa esimerkiksi vastaanottaa, jos tuen antajaa ei voida selvittää. Ulkomailta tukea saa vastaanottaa vain yksityishenkilöiltä ja ehdokkaan kanssa samaa aatesuuntaa edustavilta yhteisöiltä ja säätiöiltä. Laki myös kieltää tuen vastaanottamisen muun muassa valtiolta, kunnalta ja kuntayhtymältä, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen kertoo.

Lisäksi eduskuntavaaleissa oli muutamia tapauksia, joissa ehdokas oli vastaanottanut yhdeltä yksittäiseltä tukijalta enemmän tukea kuin lain salliman 6 000 euroa.

– Vaalirahoitusvalvonnan avulla varmistetaan, että ehdokkaat ilmoittavat saamansa tuet lain mukaisesti ja että rahoitusilmoitukset on tehty riittävällä tarkkuudella ja oikein, Londen sanoo.

Valittujen kansanedustajien ja varaedustajien kampanjakuluissa on suuria eroja. Suurin vaalikampanja oli 115 547 euroa ja pienin 308 euroa. Keväisten eduskuntavaalien kampanjakulujen keskiarvo oli noin 34 770 euroa. Kokonaisuudessaan vaalikampanjoiden kulut olivat siis noin 9,6 miljoonaa euroa.

Lain mukaan vaalirahoituksen kuuluu kattaa kaikki vaalikampanjan kulut. Kaikkiaan ehdokkaiden vaalirahoitus käsitti yhteensä 9,8 miljoonaa, josta ulkopuolista tukea oli noin 6 miljoonaa euroa. Loput olivat ehdokkaiden omia tai tukiyhdistysten varoja.

– Vaalirahoitusilmoitusten, lisäselvitysten ja tehtyjen täydennysten ja korjausten jälkeen ei tarkastusviraston puolesta löydy enää huomautettavaa. Meille ei myöskään ole tehty kanteluita eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoituksista, Londen summaa.

Lue myös: Kansanedustajaksi haluavan perustyyppi – töissä käyvä, 47-vuotias miespuolinen kunnanvaltuutettu

Kommentoi Facebookissa