Ei alkoholia juhlatiloissa, ei henkilökuljetuksia – maaseudun matkailuyritykset lainsäätäjien kiusattavina?

Porolla pääsee vielä pohjoisessa, mutta tila-auton kyydissä voi tulevaisuudessa olla jo toinen juttu.

Porolla pääsee vielä pohjoisessa, mutta tila-auton kyydissä voi tulevaisuudessa olla jo toinen juttu. (Kuva Fotolia)

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii hallitusta lunastamaan lupauksensa byrokratian purkamisesta.

MATKAILU Suomen hallitus tavoittelee yrityksiä koskevan sääntelyn purkamista. MTK:n mukaan tällä hetkellä valmisteilla olevan lainsäädännön uudella byrokratialla suorastaan kiusataan maaseudun pieniä matkailuyrittäjiä.

Matkailupalveluita tarjoavat maatilat aiotaan samaan aikaan pakottaa taksiyrittäjiksi, matkatoimistoiksi ja anniskeluravintoloiksi.

– Hämmästelemme lainsäätäjien pyrkimyksiä vaikeuttaa maaseutumatkailuyritysten toimintaa, MTK:n asiantuntija Kimmo Aalto kertoo.

Liikenteen palveluita koskeva lakiluonnos on poistamassa matkailupalveluun liittyvät henkilökuljetukset, joissa kuljetus on vain pieni osa palveluntarjoajan tarjoamasta palvelukokonaisuudesta. Maaseudulla ei ole useinkaan saatavilla julkista liikennettä ja vaikutus maaseutumatkailuun olisi suuri.

Alkoholilaissa ollaan kieltämässä ainoastaan tilausta vastaan käytössä olevilta maaseudun juhlatiloilta asiakkaiden alkoholijuomien tarjoilu. MTK toteaa, että käytännössä alkoholilaista säädettäisiin kieltolaki, joka kieltää alkoholin nauttimisen suljetuissa yksityistilaisuuksissa.

Lait matkapalveluyhdistelmistä ovat siirtämässä maaseutu- ja maatilamatkailuyritykset ja niiden yhteistuotteet MTK:n mukaan ylimitoitettujen vakuusmenettelyjen ja maksukyvyttömyyssuojamaksujen sekä muun lisäsääntelyn piiriin.

MTK ymmärtää sääntelyn tarpeellisuuden esimerkiksi suurissa matkatoimistoissa, mutta lakiesityksen taustalla olevat ongelmat eivät ennen eivätkä nykyiselläänkään ole heidän mielestään koskettaneet käytännössä millään muodoin maamme maaseutumatkailuyrityksiä, niiden välisiä yhteispalvelutuotteita eivätkä niiden asiakkaita.

– Hallituksen on lunastettava lupauksensa byrokratian purkamisesta varmistamalla, ettei maaseutu- ja maatilamatkailuyritysten elinkeinoa vaikeuteta. Säädösesitykset tulisi korjata välittömästi, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii.

Kommentoi Facebookissa