Elintapamuutoksilla voi vähentää syöpätaakkaa – tupakoivien miesten keuhkosyöpäriski 27-kertainen

Kaikista uusista syövistä jopa puolet olisi nykytiedon mukaan ehkäistävissä elintapamuutosten avulla.

Kaikista uusista syövistä jopa puolet olisi nykytiedon mukaan ehkäistävissä elintapamuutosten avulla. (Kuva Fotolia)

Syöpien riskitekijöitä tutkitaan suomalaisaineistoilla laajasti.

TERVEYS Suomen Syöpärekisterin ja THL:n yhteisessä METCA-tutkimushankkeessa yhdistetään suuret suomalaiset väestöterveystutkimukset valtakunnallisen syöpärekisterin tietoihin. Näin saadaan ainutlaatuista, ajantasaista tietoa syövän riskitekijöistä ja niiden vaikutuksesta suomalaisten syöpätaakkaan.

Elintapoihin liittyvien tekijöiden – tupakoinnin, alkoholinkäytön, ylipainon ja liikkumattomuuden – vaikutusta riskiin sairastua keuhko- sekä paksu- ja peräsuolisyöpään selvitettiin laajasti suomalaisia terveystutkimuksia sisältäneestä väestöaineistosta.

Tupakointi on 30 vuoden seurannan perusteella keskeisin muokattavissa oleva syövän riskitekijä, ja tulevaisuudessa ylipainon merkitys todennäköisesti kasvaa. Näihin riskitekijöihin vaikuttaminen on erityisen tärkeää kahden yleisimmän kuolemaan johtavan syöpätaudin ehkäisyssä: keuhkosyöpä aiheuttaa noin joka viidennen ja paksu- ja peräsuolen syövän eli suolistosyövän ja joka kymmenennen syöpäkuoleman Suomessa.

Tupakoivien miesten riski sairastua keuhkosyöpään on 27-kertainen verrattuna miehiin, jotka eivät koskaan ole polttaneet tupakkaa. Vastaavasti tupakoivilla naisilla riski kohoaa 13-kertaiseksi. Tämä ero selittynee naisten miehiä vähäisemmästä tupakoinnista menneinä vuosikymmeninä.

Juttuvinkki: Tupakoinnin vähentyminen näkyy keuhkosairauksissa – keuhkosyöpä on silti maailman yleisin syöpä

Lihavuus – painoindeksi yli 30 – nostaa suolistosyövän riskiä 1,4-kertaiseksi niin naisilla kuin miehillä normaalipainoisiin verrattuna. Miehillä jo vähäisempi painonnousu yhdistyy suurempaan suolistosyövän riskiin, mutta vastaavaa yhteyttä ei naisilla havaittu.

– Keuhkosyövistä yli 80 prosenttia johtuu tupakoinnista, ja kaikista uusista syövistä jopa puolet olisi nykytiedon mukaan ehkäistävissä elintapamuutosten avulla. METCA-tutkimuksen avulla saadaankin tärkeää tietoa pitkältä ajalta syövän riskitekijöiden vaikutuksesta syöpätaakkaan Suomessa, toteaa THL:n tutkimusprofessori Pekka Jousilahti.

Tutkimus tarjoaa suomalaisille tutkittua tietoa siitä, miten omilla elintavoilla ja valinnoilla voi vähentää syöpäriskiä.

– Pitkään jatkunut kattava syöpärekisteröinti sekä laajat väestön terveystutkimukset antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden syöpäriskiin vaikuttavien elintapatekijöiden arviointiin suomalaisilla, sanoo tilastojohtaja Janne Pitkäniemi Suomen Syöpärekisteristä.

METCA-hankkeessa on mukana yli 247 000 suomalaista ja se yhdistää seitsemän laajaa THL:n väestöterveystutkimusta valtakunnallisen syöpärekisterin tietoihin. Hanke jatkuu edelleen ja tuottaa lisää syöpien riskitekijöitä kartoittavia tuloksia. Artikkeli on julkaistu Acta Oncologica -tiedelehdessä.

Lue myös: Naisten yleisin syöpä on rintasyöpä ja miesten eturauhasen syöpä – koulutus tuo yllättävän eron siihen kuka sairastuu

Kommentoi Facebookissa