Ensi- ja turvakotien liitosta haki apua ennätysmäärä – soten pelätään pahentavan tilannetta

Eniten kasvua oli väkivaltaa kohdanneiden lasten avopalveluissa, joissa apua saaneiden määrä kasvoi yli kolmanneksella.

Eniten kasvua oli väkivaltaa kohdanneiden lasten avopalveluissa, joissa apua saaneiden määrä kasvoi yli kolmanneksella. (Kuva Fotolia)

Apua hakeneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta tuhannella henkilöllä ja on liiton historian suurin.

LASTENSUOJELU Ensi- ja turvakotien liitossa haki viime vuonna apua yli 12 000 vaikeassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä. Luku kasvoi edellisestä vuodesta 1000 henkilöllä ja on liiton historian suurin.

Suomea pidetään yhtenä parhaista paikoista, johon lapsi voi syntyä ja saada edellytykset hyvään elämään. Osa lapsista elää liiton mukaan kuitenkin osattomana tästä hyvästä kehityksestä. Apua hakevien määrä kasvoi 500 lapsella, yhteensä apua haki 4500 lasta. Eniten kasvua oli väkivaltaa kohdanneiden lasten avopalveluissa, joissa apua saaneiden määrä kasvoi yli kolmanneksella.

Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Liiton jäsenyhdistykset auttavat myös, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun.

– Suurin osa lapsista elää Suomessa hyvää elämää. Heidän elintasonsa, saamansa iän ja kehitystason mukainen huolenpito ovat kohdallaan sekä palvelut ja tulonsiirrot toimivat asianmukaisesti. On kuitenkin tärkeää tunnistaa haavoittavassa asemassa olevat lapset ja varmistaa varhainen tuki heille ja heidän perheilleen, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja Tuula Haatainen.

Liiton Taloustutkimuksella vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan päättäjien mielestä ongelmia ehkäisevään työhön ei ole investoitu tarpeeksi. Tämä korostuu erityisesti isommissa, yli 100 000 asukkaan kunnissa, joissa lastensuojelua pidetään kriittisempänä asiana eikä siihen ole panostettu riittävästi. Oman kunnan palvelujen tilannetta arvioitiin paremmaksi kuin muun Suomen.

Mitä isompi kunta, sitä vähemmän päättäjät katsoivat, että heidän kunnassaan on riittävästi investoitu lapsiperheiden ongelmia ehkäisevään työhön. Kriittisimpiä lapsiperheiden ongelmia ehkäisevään työhön investoimisen riittävyyden suhteen omassa kunnassa olivat rivivaltuutetut ja lautakuntien jäsenet.

Kunnissa suhtaudutaan myönteisesti sosiaali- ja terveysjärjestöihin, joita pidetään tärkeinä palvelujen ja tuen tarjoajina lapsille ja lapsiperheille. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä niiden merkityksen arvioitiin kuitenkin selkeästi vähenevän ja yritysten merkityksen kasvavan.

Ensi- ja turvakotien liitto on huolissaan siitä, jatkuuko investointi lapsiin ja lapsiperheisiin Suomessa ja miten haavoittavassa tilanteessa elävien lasten tilanne voidaan turvata monimutkaistuvassa palvelujärjestelmässä sote-muutoksessa.

– Suomeen tarvitaan hallituskaudet ja eri sektorit ylittävä lapsipoliittinen strategia, jotta pääsemme eroon lyhytjänteisyydestä ja eri tahojen perheitä tukevien toimien pirstaleisuudesta. Nyt soten myötä tilanne uhkaa jopa pahentua, sanoo Tuula Haatainen.

Velvoittamalla maakunnat antamaan asiakasseteli sosiaalisessa kuntoutuksessa, toiminta määritellään markkinoilla olevaksi, jolloin sitä ei voi avustaa esimerkiksi Veikkauksen tuotoilla.

– Tämä tarkoittaa, että järjestöt eivät voi jatkossa samalla tavalla tukea perheitä sosiaalisessa kuntoutuksessa. Meillä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että matalan kynnyksen apu, muun muassa päiväryhmätoiminta vauvaperheille vaarantuisi.

Kommentoi Facebookissa