Ensi vuosi katkaisee pienituloisia suosivan veropolitiikan – kaikkien palkansaajien tuloverotus kiristyy hieman

Palkkatulojen veronkorotusten lisäksi kulutuksen veroperusteet kiristyvät.

Palkkatulojen veronkorotusten lisäksi kulutuksen veroperusteet kiristyvät. (Kuva Fotolia)

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Verokoneen mukaan pienipalkkaisten tuloverotus kiristyy eniten.

VEROTUS Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Verokone on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla. Verokone laskee palkansaajan kokonaisveroasteen, joka kertoo, mikä prosenttiosuus tuloista menee valtion tuloveroihin, kunnallisveroon, arvonlisä- ja valmisteveroihin sekä vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuihin.

Verokoneen mukaan kaikkien palkansaajien tuloverotus kiristyy vuonna 2021. Eniten kiristyy pienipalkkaisten tuloverotus. Pienituloisen 1 250 euroa bruttona kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan tuloverotus kiristyy ensi vuonna 0,4 prosenttiyksikköä.

Vuosi 2021 katkaisee pitkään jatkuneen pienituloisia suosivan veropolitiikan linjan. Keskituloisen 3 250 euroa ansaitsevan palkansaajan tuloveroaste nousee 0,3 prosenttiyksikköä ja korkeimmilla ansiotasoilla korotus on 0,2 prosenttiyksikköä.

Palkansaajan tuloveroaste prosentteina. Laskennassa käytetty keskimääräistä kunnallista tuloveroprosenttia. Ansiotulojen oletetaan nousevan 2,5 prosenttia vuonna 2021.
Palkansaajan tuloveroaste prosentteina. Laskennassa käytetty keskimääräistä kunnallista tuloveroprosenttia. Ansiotulojen oletetaan nousevan 2,5 prosenttia vuonna 2021. (Kuva EVA)

Palkkatulojen veroperusteet kiristyvät monilta osin. Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksut nousevat yhteensä 0,33 prosenttiyksikköä, kun työttömyys- ja työtulovakuutuksen päivärahamaksumaksuja korotetaan.

Myös keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee hieman. Kuntaliiton mukaan kunnallinen tuloverotus kiristyy keskimäärin 0,06 prosenttiyksikköä ylittäen ensimmäistä kertaa 20 prosentin rajan. Kaikkiaan 39 kuntaa nostaa tuloveroprosenttia ja neljässä kunnassa veroprosentti laskee.

Palkkatulojen veronkorotusten lisäksi kulutuksen veroperusteet kiristyvät. Arvonlisäverotus pysyy ennallaan, mutta terveydelle ja ympäristölle haitallisten hyödykkeiden – muun muassa alkoholi, tupakkatuotteet ja lämmityspolttoaineet – valmisteveroja korotetaan. Palkansaajan kulutusmenojen painotettu veroaste kohoaa 0,1 prosenttiyksikköä 22 prosenttiin.

Myös työllistäminen kallistuu, kun työnantajamaksut nousevat keskimäärin 0,36 prosenttiyksikköä. Yksityisten työnantajien maksutaso on ensi vuonna keskimäärin 20,7 prosenttia.

Lue myös: Suomalaisen keskipalkkaa verotetaan eurooppalaisittain korkeasti – ”Tuskin kannattaa profiloitua ankaran veroprogression saarekkeeksi”

Kommentoi Facebookissa