Eri kaupungit keskeyttävät koululaisten kuntotestit – oppilaan kuolema liikuntatunnilla järkyttää

Koululiikuntaa koskevissa ohjeistuksissa ja periaatteissa korostetaan oppilaiden turvallisuutta ja terveydentilan huomioimista.

Koululiikuntaa koskevissa ohjeistuksissa ja periaatteissa korostetaan oppilaiden turvallisuutta ja terveydentilan huomioimista. (Kuvituskuva Fotolia)

Menehtynyt oppilas oli suorittamassa Move!-mittauksiin kuuluvaa 20 metrin viivajuoksutestiä.

KOULULIIKUNTA Opetushallitus esittää syvän osanottonsa Espoossa liikuntatunnilla sairauskohtaukseen menehtyneen koululaisen perheelle, läheisille ja kouluyhteisölle. Oppilas oli suorittamassa Move!-mittauksiin kuuluvaa 20 metrin viivajuoksutestiä. Hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan, jossa yläkouluikäinen poika kuoli myöhemmin.

– Päällimmäinen tunne on suru ja syvä osanotto tapahtuneen johdosta. Oppilaiden turvallisuus on aina etusijalla, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Move!-järjestelmä on 5. ja 8. vuosiluokan oppilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen seuranta- ja palautejärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 2016. Sillä korvattiin erilaiset fyysistä kuntoa mittaavat testit, joita on tehty koululiikunnassa 1970-luvulta alkaen. Tähän mennessä yhteensä noin 100 000 oppilasta on osallistunut mittauksiin.

Opetushallitus on ollut yhteydessä Espoon kaupungin sivistystoimen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Opetushallitus arvioi Move!-mittauksen sisältöjä yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa ja selvittää, onko tarvetta täsmentää mittauksiin liittyvää ohjeistusta.

Espoon sivistystoimi on jo saanut selvityksen Tiistilän koulun oppilaan kuolemasta. Selvityksen mukaan koulu on toiminut annettujen ohjeiden mukaisesti. Sivistystoimen johtajan ja opetustoimen yhteisellä päätöksellä testaukset Espoossa kuitenkin keskeytetään.

Espoon kaupungin sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälän mukaan poika olisi pyörtynyt kahdesti aikaisemmin muissa yhteyksissä, mutta koulun tiedossa ei ole ollut erityisiä terveysongelmia. Oppilaille on koulussa järjestetty tukea ja kriisiapua.

Kuntotestit on keskeytetty toistaiseksi myös ainakin Helsingissä, Imatralla, Salossa ja Turussa. Opetushallitus ei kuitenkaan aio keskeyttää koulujen Move-kuntomittauksia yleisesti.

Opetushallitus toteaa, että turvallisuusnäkökohtien huomioiminen on liikunnan opettajien arkipäivää. Move!-mittauksissa noudatetaan yleisiä koululiikuntaa koskevia ohjeistuksia ja periaatteita, jotka korostavat oppilaiden turvallisuutta ja terveydentilan huomioimista.

Lue myös: Harrasta urheiluseurassa lapsena – omaat todennäköisesti terveemmät elintavat aikuisena

Kommentoi Facebookissa