EU:n neuvosto päätti Itämeren kalastuksesta – silakan kalastus jatkuu kohtuullisin kiintiöin

Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden alueen silakkakanta on heikko. (Kuvituskuva Fotolia)

Pohjanlahden silakkakiintiötä pienennettiin 31 prosentilla, Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella 43 prosenttia.

KALASTUS EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi tiistaina vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on erittäin tyytyväinen vastuulliseen päätökseen.

– Nyt hyväksytty ratkaisu on parhaan tieteellisen neuvon sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja Suomen tavoitteiden mukainen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että neuvosto päätti jatkaa silakan kohdennettua kalastusta tieteellisen neuvon mukaisesti, ministeri Sari Essayah sanoo.

Päätöksen mukaan lohen kohdennetun kaupallisen kalastuksen jatkaminen Saaristomeren ja Merenkurkun välisellä alueella edellyttää Suomen ja Ruotsin lisäsuojelutoimien arviointia ICES:ssä ja myönteistä tieteellistä neuvoa.

Pohjanlahdella silakkakannan kehitys on viime vuosina ollut laskeva. Luonnonvarakeskukselta on syksyn aikana kuitenkin saatu rohkaisevia tietoja kannan tilasta ja silakoiden kohenevasta kuntokertoimesta. Tässä tilanteessa neuvosto päätti tieteellisen neuvon perusteella pienentää Pohjanlahden silakkakiintiötä 31 prosentilla, jonka lisäksi Suomi ja Ruotsi sitoutuivat sulkemaan troolikalastuksen Selkämeren aluevesillä 25.5.–30.6.2024 välisenä aikana. Toimenpiteellä pyritään rauhoittamaan silakoiden kutuvaellusaikaa ja luomaan edellytyksiä silakoiden suurelle vuosiluokalle.

Silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella pienennettiin 43 prosenttia ja kilohailikiintiötä 10 prosenttia. Alueen silakkakanta on heikko, joten lisätoimenpiteenä silakan kutuvaelluksen rauhoittamiseksi kiellettiin silakan ja kilohailin troolikalastus Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella keväällä 2024. Lisäksi sovittiin, että troolikalastus kielletään Itämeren pääaltaalla, Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä kevään aikana kuukaudeksi silakan kutuajan rauhoittamiseksi, samalla tavalla kuin Pohjanlahden alueella.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennettiin 15 prosentilla 53 967 loheen. Sen lisäksi komissio pyytää ICES:lta tieteellistä neuvoa sekä kaupallisen että vapaa-ajan lohenkalastuksen lisäsäätelytoimenpiteistä vuonna 2024. Saadun neuvon perusteella komissio antaisi ennen kalastuskauden alkua ehdotuksen, jonka perusteella lohenkalastusta voitaisiin jatkaa Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa.

Lisäsäätelyllä vahvistettaisiin aikaisin kutuvaellukselle saapuvien arvokkaiden luonnonlohien suojelua. Ruotsi ryhtyy lisäksi alueellisiin toimiin heikon Ljunganjoen lohikannan suojelemiseksi.

– Meille ahvenanmaalaisille kalastus ei ole vain tärkeä ala, jolla meillä on omaa toimivaltaa, vaan se on myös osa dna:tamme. Siksi minulle ja maakunnan hallitukselle oli tärkeää olla mukana neuvotteluissa. Yhteistyö valtakunnan kanssa on toiminut erinomaisesti, ja olemme kulkeneet käsi kädessä läpi koko prosessin, toteaa Ahvenanmaan kalastusministeri Fredrik Karlström.

Lue myös: Norppakanta kasvaa kiitos pitkäjänteisen suojelutyön – saimaannorppia on jo lähes 500

Kommentoi Facebookissa