Hallituksen esitys sai liitot keskeyttämään työtaistelut – ”Haluamme palauttaa yhteiskuntarauhan”

Pääministeri Juha Sipilän hallitus esitteli ratkaisuehdotuksensa eilen työmarkkinakeskusjärjestöjen johdolle.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus esitteli ratkaisuehdotuksensa eilen työmarkkinakeskusjärjestöjen johdolle. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Perustelut irtisanomislain muutoksiin halutaan valmistella kolmikantaisesti.

IRTISANOMISLAKI Hallitus ja palkansaajajärjestöjen edustajat ovat tavanneet Kesärannassa kiistellyn irtisanomislain tiimoilta, jonka jälkeen pääministeri Juha Sipilän johtama hallitus jätti järjestöille esityksen yhteiskuntarauhan palauttamiseksi.

Irtisanomislain esityksestä poistettiin raja, jonka mukaan uusi laki olisi koskenut vain alle kymmenen hengen pienyrityksiä. Palkansaajajärjestöt antoivat nyt vastauksensa, joiden mukaan työtaistelut voidaan keskeyttää, mutta ei lopettaa.

SAK:n mukaan uusi esitys sisältää liiton ajamia asioita, kuten yrityksen henkilöstömäärän poistaminen irtisanomisen perusteista, lyhennys työttömyysturvan karenssiaikaan ja kolmikantainen valmistelu aktiivimallin vikojen korjaamiseksi.

– Tänään saaduista esityksen perusteluista löytyi kuitenkin elementtejä, joissa on vahvoja kaikuja eriarvoistavasta alkuperäisestä lakiesityksestä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta huomauttaa.

SAK:n hallitus edellyttääkin, että hallituksen työsopimuslakiesityksen perustelut valmistellaan kolmikantaisesti. Tämän lisäksi nykyisessä laissa todetut epäasiallisen irtisanomisen perusteet tulee säilyttää ennallaan.

– Tässä vaiheessa SAK päätti, että maan hallituksen esitys antaa edellytykset harkita työtaistelutoimien keskeyttämistä. Päätökset työtaistelujen jatkosta tekevät kuitenkin liittojen hallinnot, Eloranta painottaa.

SAK:n hallitus päätyi suosittelemaan jäsenliitoilleen, että ne käsittelevät hallituksen esityksen hallinnoissaan. SAK arvioi tilannetta lain valmistelun edetessä.

Myös STTK:n hallitus edellyttää, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti. Lopullinen arvio on mahdollista tehdä vasta kun muutosehdotuksen perustelut ovat tiedossa. Maan hallituksen esitys on STTK:n mielestä osoitus kompromissihalusta ja kyvystä hakea ratkaisua hyvin tulehtuneessa työmarkkinailmapiirissä.

Toimihenkilöliitto ERTO:n mielestä Sipilän hallituksen esitys yhteiskuntarauhan palauttamiseksi ei vielä ole riittävän selkeä. ERTO:n hallitus haluaa ensisijaisesti palauttaa rauhan neuvottelemalla, mutta valmistautuu myös mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin.

– Haluamme kuitenkin palauttaa yhteiskuntarauhan ensisijaisesti neuvottelemalla. Vastuu rauhan palauttamisesta on kuitenkin maan hallituksen, sanoo ERTO:n puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Jos lisäselvitykset esityksen sisällöstä osoittavat, ettei esitystä voida hyväksyä, ERTO jatkaa työtaistelutoimenpiteiden suunnittelua. Ennen mahdollisen lakkopäätöksen tekemistä liitto järjestää asiasta jäsenkyselyn.

Akavan hallitus sen sijaan hyväksyi kokouksessaan maan hallituksen esityksen irtisanomiskiistan ratkaisuksi.

– Kävimme perinpohjaisen keskustelun. Akavan hallitus päätti hyväksyä ratkaisuehdotuksen yksimielisesti edellyttäen, että lain jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti. Työmarkkinoille syntynyt epäluottamus ei ole ollut kenenkään etu. On erittäin tärkeää, että voimme nyt yhdessä keskittyä työllisyysasteen vahvistamiseen ja työmarkkinoiden toimivuuden palauttamiseen, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Fjäder on vakuuttunut siitä, että lopputulos tulevissa uudistuksissa on myönteisempi, kun valmistelu tehdään yhdessä. Nyt koettu useita viikkoja kestänyt riita olisi ratkaistu nopeammin, jos maan hallitus olisi hakenut ratkaisua työmarkkinajärjestöjen kanssa alusta alkaen.

– Kuulemme jatkuvasti kritiikkiä, että emme halua tehdä uudistuksia. Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet kipeitä päätöksiä ja leikkauksia. Koemme, että olemme hoitaneet vastuullisesti tehtäväämme Suomen uudistamiseksi, sanoo Fjäder.

Lue myös: Työtaistelutoimet laajenevat metsäteollisuudessa – ”Kiistan ulkopuolinen, mutta maksaa lakkojen laskut”

Kommentoi Facebookissa