Heikko lukutaito voi johtaa syrjäytymiseen – Suomessa muita Pohjoismaita huonompi tilanne

Ihmiset, jotka lukevat enemmän, saavuttavat todennäköisemmin hyvän koulutustason ja menestyvät työelämässä.

Ihmiset, jotka lukevat enemmän, saavuttavat todennäköisemmin hyvän koulutustason ja menestyvät työelämässä. (Kuva Fotolia)

Peruskoulun päättää joka vuosi noin 6 000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa.

LUKEMINEN Suomessa on selvästi enemmän syrjäytyneitä nuoria kuin muissa Pohjoismaissa. Lähes 16 prosenttia 20–24-vuotiaista suomalaisnuorista on kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä.

Pisa-tutkimuksen mukaan peruskoulun päättää joka vuosi noin 6 000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa. Osa nuorista lukee ja kirjoittaa niin huonosti, että arkielämästä selviytyminen tuottaa vaikeuksia.

Yksi tehokkaimpia syrjäytymistä ehkäisevä tekijöitä on opintojen jatkaminen peruskoulun jälkeen. Ihmiset, jotka lukevat enemmän, saavuttavat todennäköisemmin hyvän koulutustason ja menestyvät työelämässä. Lukutaidon taso on monissa tutkimuksissa yhdistetty yleiseen elämässä menestymiseen.

– On huomionarvoista, että heikkojen lukijoiden ja syrjäytyneiden nuorten määrä on samaa suuruusluokkaa. Asiaa ei ole tutkittu Suomessa, sen sijaan hyvän lukutaidon ja jatko-opintojen yhteys on todettu monissa selvityksissä. Lukutaidon edistäminen on yksi ratkaisu syrjäytymisen ehkäisyyn. Tässä tarvitaan eri toimijoiden, niin kodin, koulun, kirjastojen kuin kolmannen sektorin, yhteistyötä, sanoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

Lukutaitoa tarvitaan, jotta voi pärjätä nykyisessä tietoyhteiskunnassa ja työelämässä. Selvitäkseen arkielämästä on pystyttävä ymmärtämään yhä monimuotoisempia tekstejä ja käsiteltävä entistä pirstaloituneempaa tietoa.

Kuten muitakin kykyjä, lukutaitoa voi kehittää ja ylläpitää koko elämänsä ajan. Lukutaito ei merkitse vain mekaanista osaamista tai kielioppia. Avainasemassa on kyky omaksua tietoa ja tarkastella tekstiä monelta kantilta. Lukukeskus edistää kaikkien ikäluokkien lukutaitoa ja lukemista yhteistyössä muiden lukutaito- ja opetusalan toimijoiden kanssa.

– Kielteisen kehityksen pysäyttämiseksi on tärkeää, että lukutaidon asemasta ja merkityksestä käydään aktiivista keskustelua. Lasten ja nuorten uudet lukutavat, tarpeet ja toiveet tulisi tunnistaa. Suomessa tarvitaan selvitystä lukutaidon ja syrjäytymisen yhteydestä, jotta asiaan löytyisi ratkaisumalleja, Villacís sanoo.

Kommentoi Facebookissa