Hellekesän suuren metsäpalon syttymissyytä ei pystytty tarkasti osoittamaan – metsäkoneita epäillään

Alueen sammuttamiseen, evakuoimiseen ja eristämiseen käytettiin merkittävä määrä eri viranomaisten resursseja.

Alueen sammuttamiseen, evakuoimiseen ja eristämiseen käytettiin merkittävä määrä eri viranomaisten resursseja. (Kuva Sisäministeriö)

Poliisi on saanut valmiiksi Pyhärannan Santtiossa riehuneen metsäpalon tutkinnan.

METSÄPALO Pyhärannan Santtiolla paloi kymmeniä hehtaareita metsää heinäkuussa 2018. Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan metsää paloi noin 40 hehtaaria ja metsätalouden kokonaismenetykset ovat noin 400 000 euroa. Alueella on lisäksi tuhoutunut talousrakennuksia ja irtainta omaisuutta. Tuhoutuneen omaisuuden lisäksi alueen sammuttamiseen, evakuoimiseen ja eristämiseen on käytetty merkittävä määrä eri viranomaisten resursseja.

Alueella, josta metsäpalon epäillään syttyneen, on metsäpaloa edeltäneen viikon ajan tehty hakkuutyötä. Yksi metsänomistajista ja metsäkoneen kuljettajista ovat osoittaneet kartasta saman kohdan paikaksi, josta on tapahtumapäivän aamuna 18.7.2018 noussut savua ja jota he ovat kumpikin kastelleet ensin pienellä määrällä ja myöhemmin hieman isommalla määrällä vettä.

Kyseinen metsänomistaja ja metsäkoneen kuljettaja ovat kertoneet, että heidän kastelemallaan paikalla oli kiviä. Metsäkoneen kuljettajan mukaan kärynneen kohdan kivien yli oli aiempina päivinä ajettu sekä hakkuu- että ajokoneella. Metsäkoneen kuljettajien mukaan kyseisellä leimikolla työskennelleissä hakkuukoneessa ja ajokoneessa on ollut renkaissa ketjut.

Luontovalvojan lausunnon mukaan kuumien kipinöiden syntyminen on jopa todennäköistä alueella, jolla on kiviä tai kalliota maanpinnan läheisyydessä. Todistajana kuultu palomestari on merkinnyt saman alueen arvionsa mukaan syttymispaikaksi. Metsähallituksen luontovalvojan lausunnon mukaan kyseinen epäilty syttymiskohta on kasvupaikkatyyppinä tuore kangasmaa.

Alueella on ollut syttymisaikaan erittäin kuivaa. Ilmatieteen laitoksen lausunnon mukaan ajanjakso 1.5.–19.7.2018 on ollut alueella toistaiseksi kuivin vastaava ajanjakso vuoden 1965 jälkeen. Suomessa lasketaan päivittäin metsäpaloindeksi, jonka arvot vaihtelevat välillä 1–6. Aamulla 18.7.2018 Pyhärannan metsäpaloindeksi oli 5,5.

Metsänomistaja tai aamuisen savun ensimmäisenä huomannut metsäkoneenkuljettaja eivät ole ilmoittaneet kärynneestä kankaasta hätäkeskukseen. Metsäpalovaara on ollut yleisesti tiedossa tapahtuma-aikaan ja siitä on myös tiedotusvälineissä tiedotettu. Hakkuun toimeksiantaja on 28.5.2018 lähettämässään sähköpostissa ohjeistanut myös kyseisellä leimikolla toiminutta yritystä paloturvallisuusasioista.

Esitutkinnassa ei ole tarkasti pystytty osoittamaan Santtion metsäpalon syttymissyytä. Esitutkinnassa on pyritty selvittämään alueella metsätyössä toimineiden huolellisuusaste mahdollisimman tarkasti.

Tutkittava rikosnimike on ollut metsäpalon osalta yleisvaaran tuottamus. Rikoksesta epäiltyinä yleisvaaran tuottamukseen on kuulusteltu kahta metsäkoneen kuljettajaa. Asia siirtyy syyttäjän syyteharkintaan kuluvalla viikolla.

Lue myös: Pyhärannan metsäpalo on saatu rajattua – sammutustyöt jatkuvat kuitenkin vielä pitkään

Kommentoi Facebookissa