Helsingin kaupunginvaltuusto tyrmää sote- ja maakuntauudistuksen – ”Iso harppaus huonompaan suuntaan”

Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli kokouksessaan maakunta- ja sote-uudistuksesta noin viisi tuntia.

Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli kokouksessaan maakunta- ja sote-uudistuksesta noin viisi tuntia. (Kuva Pertti Nisonen)

Pormestari Jan Vapaavuori sanoo toteuttamiseen liittyvän enemmän riskejä kuin toteuttamatta jättämiseen.

SOTE Helsingin kaupunginvaltuusto totesi ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa eilen, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa maakunta- ja sote-uudistusta koskevaa kokonaisuutta ei tule hyväksyä. Lausunnollaan Helsingin kaupunki otti selkeästi kantaa uudistuskokonaisuuteen nyt, kun se on ensi kertaa mahdollista ehdotuskokonaisuuden edettyä eduskuntakäsittelyyn.

Kaupunginvaltuusto keskusteli kokouksessaan maakunta- ja sote-uudistuksesta noin viisi tuntia. Valtuutettu Pekka Puskan (kesk.) esittämä ja Sampo Terhon (sin.) kannattama hylkäysesitys kaatui äänestyksessä selvin luvuin 82–3.

Valtuusto arvioi lausunnossaan maakunta- ja sote-uudistusta kokonaisuutena ja kiinnitti huomiota muun muassa lainsäädännön riskeihin, maakuntien perustamiseen ja niiden tehtäviin, pelastustoimen järjestämiseen, taloudellisiin vaikutuksiin sekä kasvupalveluiden järjestämiseen.

Uudistuksen tavoitteet terveys- ja hyvinvointierojen kaventumisesta, palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja kustannusten kasvun hillitsemisestä eivät Helsingin näkemyksen mukaan tule toteutumaan.

Valtuuston mukaan uudistuksen vaikutukset Helsingin kaupungin talouteen ovat merkittävät. Uudistus muun muassa heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta. Sote-uudistus aiheuttaa lisäksi kaupungin ja muiden kuntien tulevien vuosien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta.

Uudistuksen myötä kaupungin kunnallisverokertymästä poistuisi noin kaksi kolmannesta.

Pormestari Jan Vapaavuori sanoo, että hallituksen tarjoama ratkaisu sementoi Suomeen uuden hallintorakenteen, josta on selkeästi enemmän haittaa kuin hyötyä.
Pormestari Jan Vapaavuori sanoo, että hallituksen tarjoama ratkaisu sementoi Suomeen uuden hallintorakenteen, josta on selkeästi enemmän haittaa kuin hyötyä. (Kuva Pertti Nisonen)

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) korosti omassa puheenvuorossaan kaupunkien erityisiä vahvuuksia, mutta myös kaupungeille erityisten haasteiden hoitamisen tärkeyttä. Suomalaisten kaupunkien ja erityisesti pääkaupungin pärjääminen globaalissa kilpailussa on koko maan kriittinen menestystekijä.

– Kaupunkien merkitys korostuu kaupungistumisen myötä. Samalla maailma monimutkaistuu. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kokonaisvaltainen politiikka edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämistä, tuloksekas toiminta laajan keinoarsenaalin koordinoitua käyttöä, pormestari Vapaavuori perusteli.

Pormestarin mukaan menestyvien kaupunkien elinkeinopolitiikasta ei voi erottaa kaavoitusta ja tonttipolitiikkaa, tytäryhtiöiden omistajaohjausta tai vaikkapa koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Vastaavasti vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, sosiaali- ja terveyspolitiikan, työllisyyspalvelujen ja koulutuksen välillä, erityisesti isoissa kaupungeissa.

– Maakuntauudistus vie kehitystä päinvastaiseen suuntaan pirstoessaan tehtäviä ja vastuita useamman hallinnontason hoidettavaksi pois kaupunkien omista käsistä. Vireillä oleva uudistus kurkottaa menneisyyteen, ei tulevaisuuteen, pormestari sanoi.

Pormestari painotti julkisen keskustelun maan historian suurimmasta hallintouudistuksesta olleen kovin ohutta. Sen vaikutukset ovat huomattavasti laajemmat ja peruuttamattomammat kun yleisesti mielletään.

– Sote- ja maakuntauudistuksessa kyse ei ole ”liian pienistä askelista oikeaan suuntaan”, vaan isosta harppauksesta pääosin huonompaan suuntaan. Toteuttamiseen liittyy enemmän riskejä kuin toteuttamatta jättämiseen.  Tulevaisuuden kannalta kaikkein ongelmallisinta on, että hallituksen tarjoama ratkaisu sementoi Suomeen uuden hallintorakenteen, josta on selkeästi enemmän haittaa kuin hyötyä, pormestari sanoi.

Kommentoi Facebookissa