Helsingin kaupunkibulevardit eivät ole valtion mukaan viihtyisiä – vaan vaarallisia

Talvinen havainnekuva Hämeenlinnanväylästä näyttää kuin tieteisfilmistä olevalta, hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kuva jää haaveeksi.

Talvinen havainnekuva Hämeenlinnanväylästä näyttää kuin tieteisfilmistä olevalta. (Kuva Helsingin kaupunki)

Suunnitelmia syytetään hallinto-oikeudessa itsekkäiksi ja selvityksiä suppeiksi.

PÄÄKAUPUNKI Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan mukaan pääkaupungin sisääntuloväylät aiotaan rakentaa kaupunkibulevardeiksi, joiden pientareille puolestaan rakennettaisiin kerrostaloja.

Jotta entisten sisääntuloväylien yli pääsisivät helpommin sekä jalankulkijat että pyöräilijät, tämä vaatisi autojen ajonopeuksien alentamista ja pääväylät katkaisevia suojateitä. Voit lukea klikkaamalla Päivän Lehden aikaisemman artikkelin aiheesta otsikolla Helsingin uusi yleiskaava perustuu haavemaailmaan.

Valtio vastustaa Helsingin suunnitelmia, sekä Ely-keskus että Liikennevirasto ovat nyt valittaneet hallinto-oikeuteen. Valitusten mukaan kaupunkibulevardit aiheuttaisivat merkittäviä liikenteellisiä ongelmia ja heikentäisivät liikenneturvallisuutta, koska autot, pyöräily ja jalankulkuliikenne sekoittuisivat. Helsinki ei ole valitusten mukaan huomioinut seudun tai valtakunnan etua, eivätkä vaikutusten arvioinneista tehdyt selvitykset ole riittävän kattavia.

Kyseessä ovat Länsiväylä, Turunväylä, Hämeenlinnanväylä sekä Lahdenväylä. Kolmesta muusta kaupunkibulevardeiksi muutettavasta väylästä eli Itäväylästä, Tuusulanväylästä sekä Vihdintiestä ei ole valitettu, koska ne eivät ole valtakunnallisesti yhtä merkittäviä. Bulevardeiksi suunnitellut väylät ovat pääosin kaupungin maalla, mutta valtion hallinnoimia. Kaupunkibulevardeja ei voida rakentaa ilman yhteistyötä valtion kanssa.

Tältä näyttäisi Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi vuonna 2050.
Tältä näyttäisi ideaalin havainnekuvan mukaan Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi vuonna 2050. (Kuva Helsingin kaupunki)

Suunnitelmat herättivät kritiikkiä jo ennen valtuustokäsittelyä. Vastustajat uskovat bulevardien olevan oikeassa elämässä havainnekuvien vastaisesti saasteisia ja meluisia loukkuja, joissa tuskin kukaan viihtyisi. Pysähtelevät ja kiihdyttävät autot aiheuttaisivat entistä enemmän saasteita pienhiukkasina ja katupölynä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan visioima Helsingin uusi yleiskaava perustuu siihen, että vuonna 2050 pääkaupungissa olisi 860 000 asukasta, noin 240 000 asukasta enemmän kuin nyt. Normaali kasvuennuste uumoilee Helsingin asukasmääräksi samalle ajankohdalle yli 100 000 asukasta vähemmän.

Yksi kolmasosa uusien asukkaiden tarvitsemasta asuntojen rakentamisen kerrosalasta saataisiin täydennysrakentamisesta, yksi kolmasosa kaupunkibulevardeista, ja yksi kolmasosa ”laajemmista aluekokonaisuuksista”. Jälkimmäisin tarkoittaa muun muassa huonosti maapohjaltaan kerrostalorakentamiselle soveltuvaa Malmin lentokenttää.

Yleiskaavasta on jätetty eri tahojen toimesta kaikkiaan 50 valitusta, jotka koskivat muun muassa juuri Malmin lentokenttää sekä Hämeenlinnan kaupunkibulevardia, joka leikkaisi siivun Keskuspuistosta.

Yksityisautoilijat on ajettu pääkaupunkiseudulla koko ajan ahtaammalle. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti jo viime keväänä, että Hämeentie muutetaan joukkoliikennekaduksi. Nyt selvitetään myös Pohjoisesplanadin muuttamista kävelykaduksi.

Suunnitelma on saanut heti kritiikkiä Helsingin läpi kulkevan liikenteen liiallisesta vaikeuttamisesta ja uusien ruuhkien tuomisesta keskustaan. Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja on vihreiden Anni Sinnemäki.

Myös Tampereella on katkaistu kaupungin läpi kulkeva pääväylä Hämeenkatu itäosastaan, seuraavaksi myös länsiosasta aiotaan kieltää autoilu. Keskustakorttelit ovat huolestuttavasti tyhjentyneet liikkeistä ja liikkumisen vaikeuttaminen on myös Tampereella saanut aikaan vastarintaa.

Kommentoi Facebookissa