Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio pidätettiin virasta – sisäministeriö ei ota kantaa syyllisyyteen

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen vakuuttaa, että tapaus selvitetään perusteellisesti. Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio pidätettiin toistaiseksi virasta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen vakuuttaa, että tapaus selvitetään perusteellisesti. Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio pidätettiin toistaiseksi virasta. (Kuva AOP)

Virasta pidättäminen on voimassa kunnes syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta on käsitelty tuomioistuimessa.

POLIISI Sisäministeriö on päättänyt pidättää Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapion virantoimituksesta, kunnes häntä vastaan nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta on käsitelty tuomioistuimessa.

– Virasta pidättäminen ei ole kannanotto Aapion syyllisyyteen tai syyttömyyteen. Katsoimme, ettei Aapiolla ole edellytyksiä johtaa Helsingin poliisilaitosta oikeusprosessin aikana. Kansalaisten luottamusta poliisiin ja muihin viranomaisiin on varjeltava kaikissa tilanteissa, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.

Virasta pidättäminen tulee voimaan välittömästi. Helsingin poliisipäällikön tehtävää hoitaa väliaikaisesti normaalien sijaisuusjärjestelyjen puitteissa apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti 2.5.2018 syytteet poliisipäällikkö Aapiota vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen toimiessaan vuosina 2012 ja 2013 Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä. Syytteet nostettiin myös entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Paatero ja Riikonen ovat nykyään molemmat eläkkeellä.

Syytteet liittyvät Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosjuttuun. Syytteet koskevat Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikön laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä sekä esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin.

– Aarnion tapaus sen kaikkine haaroineen on Suomen poliisin historian vakavin paikka. Luottamuksen kannalta on tärkeää, että kokonaisuus selvitetään perusteellisesti, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on kommentoinut.

Virkamieslain mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen käsittelyn ajaksi, jos syytteellä voi olla vaikutuksia virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Virkamies voi valittaa päätöksestä hallintotuomioistuimeen. Aapion mahdollisuudet jatkaa tehtävässään arvioidaan sisäministeriössä uudelleen viimeistään tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jälkeen.

Lue myös: Korkeille poliisijohtajille syytteet virkarikoksesta – aikaisemmin syytetty jo Jari Aarniota

Kommentoi Facebookissa