Helsinki päättää suurmoskeijan tulevaisuudesta – hankkeesta on saatu pyydetyt lausunnot

Neljä vuotta sitten valmistuneen Hazrat Sultan -moskeijan kokoista suurmoskeijaa kaavaillaan Helsinkiin.

Viitisen vuotta sitten valmistuneen Hazret Sultan -moskeijan kokoista suurmoskeijaa on kaavailtu Helsinkiin. (Kuva Fotolia)

Moskeija- ja monitoimikeskuksen tontinvarausasiasta tehdään päätös loppuvuonna.

SUURMOSKEIJA Helsinkiin rakennettavaksi ehdotettua moskeijaa koskeva tontinvarausasia tulee päätettäväksi marraskuun loppupuolella.

Asiaa käsittelee ensin kaupunkiympäristölautakunta, jonka esityksestä kaupunginhallitus päättää, varaako Helsingin kaupunki moskeija- ja monitoimikeskushankkeen suunnittelua varten tontin. Jos hanke etenee, rakentamisen edellyttämästä kaavamuutoksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Helsingin kaupunki sai hanketta varten vuonna 2015 tontinvaraushakemuksen Suomen Muslimiliitto ry:ltä, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:ltä ja Suomen Musliminaiset ry:ltä. Hakemuksen mukaan hankkeen toteuttaja olisi uusi perustettava Oasis-säätiö.

Helsingin kaupunki on pyytänyt tonttia koskevan päätöksenteon valmistelun tueksi moskeija- ja monitoimikeskushankkeesta lausunnot neljältä taholta. Tänä syksynä lausuntonsa ovat toimittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö sekä täydentävän lausuntonsa sisäministeriö. Näiden lisäksi jo keväällä lausuntonsa antoi Siirtolaisuusinstituutti.

Moskeijan ja monitoimikeskuksen tonttia koskevan päätösehdotuksen valmistelusta vastaa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. Ehdotuksen valmistelu on kesken, eikä toimiala ota tässä vaiheessa kantaa sen sisältöön. Valmistelun yhteydessä arvioidaan muun muassa, onko tontille ehdotettu rakennushanke laajuutensa, sisältönsä ja rahoituksensa puolesta toteuttamiskelpoinen.

Suurmoskeijahanke on herättänyt paljon kritiikkiä muun muassa Bahrainiin keskittyvän rahoitusjärjestelyidensä sekä taustalla olevan pienen piirin johdosta. Päivän Lehti kirjoitti aikaisemmin hankkeesta tässä.

Kommentoi Facebookissa