Sote-yllätys: Oman kaupunkisi sairaala voidaan sittenkin säilyttää – tiukat leikkausten laatukriteerit täytettävä

Leikkaustoimintaa on tulevaisuudessa mahdollista säilyttää myös paikallisissa laatukriteerit täyttävissä sairaaloissa.

Leikkaustoimintaa on mahdollista säilyttää myös paikallisissa laatukriteerit täyttävissä sairaaloissa. (Kuva Fotolia)

Yksityiselle leikkaustoiminnalle asetetaan samat laatukriteerit kuin julkisen sektorin sairaaloille.

SOTE Yksityiselle leikkaustoiminnalle laaditaan laatukriteerit. Kriteereillä halutaan varmistaa kirurgisten toimenpiteiden ja leikkausten laatu ja potilasturvallisuus. Tavoitteena on myös lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua.

Laatukriteerit valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä osana valinnanvapauslain valmistelua. Laatukriteerit laaditaan yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä. Kriteerien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila myöntää, että nyt sorvatun valinnanvapauslain mukanaan tuomien palveluseteleiden ulottuminen tiettyihin leikkaustoimintoihin hieman yllätti ministeriön.

– Tämä on juuri se syy, miksi laatukriteerit yksityiselle leikkaustoiminnalle nyt asetetaan, ylijohtaja Kirsi Varhila toteaa Päivän Lehdelle.

Laatukriteerit ovat peruste julkisella rahalla tehtävälle kiireettömälle leikkaustoiminnalle, sillä nykyinen lainsäädäntö koskee vain julkisen sektorin sairaaloiden leikkaustoimintaa. Tästä on säännökset niin sanotussa keskittämisasetuksessa.

Keskittämisasetus ja päivystystä koskevat säädökset edellyttävät, että erikoissairaanhoidon vaativia leikkauksia keskitetään laadun ja potilasturvallisuuden perusteella tiettyihin sairaaloihin.

– Anestesiaa vaativissa leikkauksissa on kuitenkin aina riski, leikkauksista 5–10 prosentissa sattuu jotain, ylijohtaja Varhila listaa realiteetit.

Edellytyksenä ovat käytännössä tehohoidon päivystys sekä tarkasti kuvattu operaatiolistaus, eli kriteerit ovat tiukat.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila on ollut valmistelemassa valinnanvapauslakia.
Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila on ollut valmistelemassa valinnanvapauslakia. (Kuva Sami Perttilä/ Valtioneuvoston kanslia)

Myös yksityisten sairaaloiden leikkaustoimintaa koskevien kriteerien määrittely mahdollistaa jatkossa julkisesti rahoitetut ostopalvelut, maksusitoumukset ja asiakassetelit, joita varten laaditaan tarvittaessa myös toimenpidekohtaiset kriteerit.

Maakuntien täytyy ottaa palvelusetelit käyttöön viimeistään vuoden 2020 heinäkuussa, ja tietyillä erikoissairaanhoidon alueilla vuoden 2022 alussa. Sellaisia ovat muun muassa lonkan ja polven ensiproteesit, vaivaisenluun leikkaaminen sekä tyräleikkaus.

Leikkaustoiminta on siis tulevaisuudessa mahdollista säilyttää myös paikallisissa sairaaloissa, esimerkiksi laatukriteerit täyttävän yksityisen tahon operoimana?

– Juuri näin, ylijohtaja Varhila sanoo.

Tämä antaa toivoa esimerkiksi Vaasassa, Raumalla, Forssassa, Iisalmessa ja Varkaudessa, jotka ovat menettämässä oman sairaalansa, kuten Päivän Lehti kirjoitti tässä.

Koska sairaalat ovat täyttäneet kriteerit leikkaustoiminnalle jo julkisen sektorin sairaalana, ei ole varsinaista estettä, miksi ne eivät täyttäisi kriteereitä yksityisenä. Osa kaupungeista ja kunnallispoliitikoista näyttää kuitenkin jo luovuttaneen taistelun paikallisten palveluidensa puolesta.

Tavoitteena hallituksen sote-uudistuksella on, että valmisteltava sääntely ja kriteerit auttavat pienentämään julkisen talouden kestävyysvajetta. Lisäksi niiden tavoite on turvata erikoissairaanhoidon keskittämisestä saatavien säästöjen toteutumista.

  • Lähde STM

Kommentoi Facebookissa