Hoitajamitoitusta ei saavuteta – lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut vanhusten hoidossa

Ongelmat saattavat pakottaa yksiköt laskemaan asiakasmääriään, jotta lakisääteinen mitoitus saavutetaan.

Ongelmat saattavat pakottaa yksiköt laskemaan asiakasmääriään, jotta lakisääteinen mitoitus saavutetaan. (Kuvituskuva Getty Images)

Joka kymmenes ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä ei yltänyt lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen.

VANHUSPALVELUT Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömäärä on kasvanut hieman, mutta kasvu on kohdentunut hoitotyötä avustavaan henkilöstöön. Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole vanhuspalveluissa toistaiseksi noussut.

Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vanhuspalvelujen tila -seurannasta.

– Yksiköihin palkataan edelleen pääasiassa avustavaa työvoimaa. Tämä auttaa olemassa olevan hoitohenkilöstön työn kohdentamisessa tehokkaasti asiakastyöhön, mutta henkilöstömitoituksen lopulliseen tavoitteeseen 0,7 ei tällä keinolla ole mahdollista päästä, THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo.

Joka kymmenes ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä ei yltänyt lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen toukokuussa. Seurannan tiedot kerättiin kolmen viikon aikana toukokuussa 2021. Edellinen vastaava seuranta tehtiin marraskuussa 2020. Mitoituksen alittaneiden yksiköiden määrä lisääntyi neljä prosenttiyksikköä marraskuusta.

Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut vanhuspalveluissa lakiuudistuksen jälkeen, vaikka lisähoitajien palkkaamiseen on annettu tarvittava rahoitus. Taustalla ovat usein rekrytointiongelmat. Marraskuussa neljäsosa vastaajista ilmoitti toimivansa vajaalla henkilöstöllä, jos ammattilaisia ei saada palkattua.

– Oletettavasti rekrytointitilanne ei ole marraskuusta helpottunut. Koronaepidemia on vaikeuttanut henkilöstön saatavuutta vanhuspalveluihin edelleen, sanoo THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo.

– Tilanne on huolestuttava, koska jatkuessaan rekrytointiongelmat saattavat pakottaa yksiköt laskemaan asiakasmääriään, jotta lakisääteinen mitoitus saavutetaan. Tarvitaan nopeita toimia henkilöstön saatavuuden parantamiseksi, Kehusmaa jatkaa.

Seuraavan kerran mitoitus nousee 1.1.2022. Valvontaviranomaiset käyttävät seurantatietoja vanhuspalvelulain toteutumisen valvonnassa. THL:n kyselyyn tulleissa vastauksissa oli myös huomattavan paljon puutteellisia vastauksia sekä hoivakoteja, jotka eivät vastanneet lainkaan.

– Jokainen hoivakodin asiakas ansaitsee laadukkaan yksilöllisen palvelun ja huolenpidon, mikä THL:n kyselyn tulosten mukaan jää toteutumatta liian monessa toimintayksikössä, toteaa lakimies Reija Kauppi Valvirasta.

Valvontaviranomaiset aloittavat vanhuspalvelulaissa määriteltyjen henkilöstömitoitusten valvontatoimenpiteet. Valvontaviranomaiset kertovat antaneensa vanhuspalvelujen tuottajien ja järjestäjien omavalvonnalle runsaasti aikaa sekä paljon ohjausta ja neuvontaa lakimuutosten voimaantulon jälkeen.

THL:n Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokannassa voi tarkastella minkä tahansa toimintayksikön mitoituksen kehittymistä.

Lue myös: Vanhusten hoitoyksiköistä valtaosassa lakisääteinen henkilöstömitoitus – kuusi prosenttia jäi alle minimin

Kommentoi Facebookissa