Hoitohenkilöstön riittävyys uhkaa vaarantua – ”Erityisestä syystä on mahdollista käyttää vaillinaisen rokotesarjan omaavaa henkilöstöä”

Valvira muistuttaa, että kunnan on turvattava asiakkaan pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys. (Kuvituskuva Rawpixel)

Tartuntatautilain väliaikainen muutos ei saa vaarantaa potilaiden palveluja ja perusoikeuksia.

TERVEYS Sairauspoissaolojen ja tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen vuoksi hoitohenkilöstön riittävyys erityisesti kotihoidossa ja sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä uhkaa vaarantua. Tästä syystä joillain alueilla asumispalveluyksiköissä on henkilöstövajeen vuoksi päädytty siirtämään asiakkaita toisiin yksiköihin.

Valvira toteaa, että tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa lähikontaktissa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Valvontaviranomaiset ovat saaneet asiasta yhteydenottoja palveluntuottajilta ja kunnilta.

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat, että asiakkaiden ja potilaiden suojaksi tarkoitettu lakimuutos ei saa vaarantaa asiakkaiden palvelujen ja perusoikeuksien toteutumista. Palvelujen laatua ei saa heikentää eikä asiakkaita saa siirtää toiseen yksikköön henkilöstövajeen vuoksi, ellei se ole aivan välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Ensisijaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi tapahtuvien siirtojen tulisi kohdistua henkilöstöön eikä asiakkaisiin.

Suomen perustuslaki turvaa perusoikeudet kaikille, ja vaikeassakin henkilöstötilanteessa on noudatettava voimassa olevia lakeja. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus elää omaa elämäänsä ilman, että viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot lakiin perustumattomasti puuttuvat hänen yksityiselämäänsä. Kunnan on myös turvattava asiakkaan pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys.

Valvira ja aluehallintovirastot kehottavat palveluntuottajia arvioimaan henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutusta asiakkaiden oikeuksiin. Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen eli 48a pykälän mukaan on erityisestä syystä mahdollista käyttää myös vaillinaisen rokotesarjan omaavaa tai sairastetun taudin antaman suojan saanutta henkilöstöä.

Erityinen syy on esimerkiksi se, että vaatimukset täyttävää henkilöstöä ei ole nopeasti tai ylipäänsä saatavilla ja että asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus ja palvelujen tarve edellyttävät henkilöstön läsnäoloa. Tällöin terveysturvallisuutta varmistetaan henkilöstön asianmukaisella suojautumisella.

Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen toimeenpanoa ohjaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lue myös: Vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa – käyntejä siirtyy, lyhenee ja jää väliin

Kommentoi Facebookissa