Poliisi irtisanottiin virasta putkapahoinpitelyn johdosta – tuomittiin aiemmin 38 liikennerikkomuksesta

Poliisilaitos on arvioinut, että irtisanomiseen on ollut valtion virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy. (Kuvituskuva VNK)

Luottamus poliisimiehen kykyyn toimia hallintolain edellyttämällä tavalla oli menetetty.

IRTISANOMINEN Hämeen poliisilaitos on irtisanonut poliisimiehen vanhemman konstaapelin virasta niin sanotussa Lahden putkapahoinpitelyä koskevassa asiassa. Poliisi on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla virkatehtävissä tapahtuneista törkeästä vammantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta tuntuvaan sakkorangaistukseen.

Valtion virkamieslain 25 §:ssä säädetään virkamiehen irtisanomisesta henkilökohtaisilla perusteilla. Laissa on rajoitettu viranomaisen oikeutta irtisanoa virkasuhde erityisen painava syy -yleislausekkeella. Ratkaistavana on ollut poliisin kyky jatkossa käyttäytyä virassaan siten, ettei hänen käyttäytymisensä olisi omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Kyseinen poliisi on aiemmin tuomittu sakkorangaistukseen 38 liikennerikkomuksesta ja tähän liittyen hänet on erotettu määräajaksi virantoimituksesta. Luottamus hänen kykyynsä toimia poliisimiehelle poliisin hallintolain 15 f §:n edellyttämällä tavalla on nyt menetetty. Luottamus on mennyt myös hänen kykyynsä ylipäänsä noudattaa lainsäädäntöä ja häntä koskevia määräyksiä.

Hämeen poliisilaitoksen käsityksen mukaan tuomio törkeästä vammantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta jo yksistään ylittävät irtisanomiskynnyksen poliisin menettelyn moitittavuuden ja tuomitun rangaistuksen perusteella.

Hämeen poliisilaitos on asiaa tarkoin harkittuaan arvioinut, että irtisanomiseen on ollut valtion virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy. Päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

Lue myös: Tytti Yli-Viikarille sakkoja virkarikoksista ja kavalluksesta – ”Viraltapanon edellytykset eivät täyttyneet”

Kommentoi Facebookissa