Tytti Yli-Viikarille sakkoja virkarikoksista ja kavalluksesta – ”Viraltapanon edellytykset eivät täyttyneet”

Tytti Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Tytti Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä asioissa rikokseen. (Kuva VTV)

Käräjäoikeus ei pitänyt asian saamaa julkisuutta rangaistusta kohtuullistavana seikkana.

TARKASTUSVIRASTO Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Valtiontalouden tarkastusviraston entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin 80 päiväsakkoon. Koska henkilöä ei tuomittu vankeusrangaistukseen, hänen viraltapanonsa edellytykset eivät täyttyneet. Syyttäjä oli vaatinut Yli-Viikarille vähintään kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta.

Entinen pääjohtaja tuomittiin virkasuhteen päättymissopimusta koskevassa asiassa virka-aseman väärinkäyttämisestä 24.5.2016, lentopisteitä koskevassa asiassa virkavelvollisuuden rikkomisesta 13.3.2016–14.8.2020 ja kavalluksesta 14.2.2018–14.8.2020 mainittuun sakkorangaistukseen. Asian saamaa julkisuutta ei hänen osaltaan pidetty rangaistusta kohtuullistavana seikkana.

Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi VTV:n hallintojohtajana toimineen Mikko Koirasen virkasuhteen päättymissopimusta koskevassa asiassa virka-aseman väärinkäyttämisestä 24.5.2016 30 päiväsakon sakkorangaistukseen. Asian saama julkisuus otettiin hänen osaltaan huomioon rangaistuksen kohtuullistamisperusteena.

Kyseessä oli tapaus, jossa VTV:n ylitarkastajalle oli maksettu vastikkeetta 67 000 euroa palkkaa ilman työntekovelvoitetta kahden vuoden ajan, ennen kuin hän jäi eläkkeelle. Käräjäoikeus luki molempien vastaajien syyksi syytteen mukaisen virka-aseman väärinkäyttämisen kuitenkin siten, ettei teolla ollut aiheutettu VTV:lle vahinkoa eikä se ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Lentopisteitä koskevassa asiassa entinen pääjohtaja oli käräjäoikeuden mukaan syyllistynyt siihen virkavelvollisuuden rikkomiseen, josta syyttäjä oli vaatinut hänelle rangaistusta. Samassa asiassa ensisijainen syyte maksuvälinepetoksesta hylättiin, koska entinen pääjohtaja oli ollut Finnair Plus -pistetilillään olleiden lentopisteiden laillinen haltija, eikä maksuvälinepetoksen tunnusmerkistö siten täyttynyt. Käräjäoikeus tuomitsi tältä osin hänet toissijaisen rangaistusvaatimuksen nojalla kavalluksesta.

Tuomiosta tarkemmin ilmenevillä perusteilla Finnair Plus -tilillä olevien lentopisteiden katsottiin olevan VTV:n omistamina varallisuusoikeuksina kavallussäännöksen tarkoittamaa irtainta omaisuutta. Entinen pääjohtaja tuomittiin tämän kohdan osalta menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 4 528 euroa.

Käräjäoikeus totesi, että ottaen huomioon Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävän ja vastaajan aseman sen pääjohtajana, vastaajalta oli voitu vaatia virkamatkoihin liittyvien ohjeiden ja määräysten asianmukaista ja tarkkaa huomioon ottamista. Mainitun tulkinnan puolesta puhui myös se, että asiaan oli jo vuonna 2016 kiinnitetty huomiota VTV:n sisäisen tarkastajan raportissa.

Kysymys ei ollut ainutkertaisesta tai kiireellisestä arviointitilanteesta, vaan lentopisteiden kerryttäminen ja käyttäminen yksityismatkoihin oli jatkunut useiden vuosien ajan. Vastaajan oli täytynyt mieltää menettelevänsä virkavelvollisuutensa vastaisesti. Vastaajan menettely oli siten ollut tahallista.

Molemmat vastaajat velvoitettiin korvaamaan yhteisvastuullisesti Valtiotalouden tarkastusvirastolle oikeudenkäyntikuluja 5 208 euroa ja entinen pääjohtaja lisäksi yksin 5 208 euroa. Lisäksi entinen pääjohtaja sai pitää yli 61 000 euron oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lue myös: Tytti Yli-Viikari sai syytteet – törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen ja maksuvälinepetos

Kommentoi Facebookissa