Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa on hieman parantunut – ongelmat johtuvat pitkistä odotusajoista

Terveyskeskusten lääkäritilanteessa ei ole tapahtunut oleellista muutosta.

Terveyskeskusten lääkäritilanteessa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. (Kuva Fotolia)

Sijaisilla hoidettujen vakanssien osuus on kasvanut terveyskeskuksissa huomattavasti.

TERVEYS Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan hoitoonpääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman. Syyskuussa 2017 kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle. Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014.

Lääkäriin pääsyn ongelmat johtuvat lähinnä pitkistä odotusajoista. Myös terveyskeskusten johtavista lääkäreistä aikaisempaa useampi arvioi hoitoonpääsyn parantuneen.

Terveyskeskusten lääkäritilanteessa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Lokakuussa 188,5 lääkärin tehtävää oli täyttämättä. Lääkärivaje oli 4,8 prosenttia. Vaje on kasvanut hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Lääkäriliiton tekemästä Terveyskeskusten lääkäritilanne 2017 -tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasivat kaikki Suomen 148 terveyskeskusta.

– Lääkärivaje on alle viisi prosenttia, joten olemme edelleen erittäin hyvässä tilanteessa. Laskeva trendi on kestänyt pitkään, eikä muutos edellisestä vuodesta kertone trendin muutoksesta, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Lääkärivaje vaihtelee alueellisesti vuosittain. Suurin vaje oli tutkimuspäivänä Kainuussa, Itä-Savossa, Vaasassa ja Etelä-Savossa.

Sijaisilla hoidettujen vakanssien osuus on kasvanut terveyskeskuksissa huomattavasti kymmenessä vuodessa. Nykyään joka viides vakansseista hoidetaan sijaisilla.

– Järjestelmän toimivuuden kannalta olisi tärkeää, että terveyskeskuksissa olisi siellä pitkään työskennelleitä, kokeneita lääkäreitä ja sitä myöten pitkäaikaisia potilas-lääkäri -hoitosuhteita, sanoo Pärnänen.

Ulkoistusten määrä ei kyselyn mukaan juuri ole kasvanut. Laajamittaista yksityisen sektorin ryntäystä perusterveydenhuoltoon ei ole siis tapahtunut ainakaan vielä. Väestökyselyssä kysyttiin myös kansalaisten kriteereitä hoitopaikkansa valitsemiseen laajentuvan valinnanvapauden myötä. Hoitopaikan valintaan vaikuttaa eniten saatavuus, mielletty palvelun laatu ja etäisyys palvelupisteeseen.

Lääkäriliitto tutki terveyskeskusten lääkärin virkojen ja tehtävien täyttöä lokakuussa yhden päivän poikkileikkauksena. Tutkimus tehtiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, KT Kuntatyönantajien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tutkimuksen tiedot kerättiin postikyselynä terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä.

Hoitoonpääsyä kartoittavan väestökyselyn toteutti Lääkäriliiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy. Tiedot kerättiin syyskuussa 2017. Kyselyyn vastasi noin 1000 suomalaista.

Kommentoi Facebookissa