Huumeiden käytöstä aiheutuvat terveysongelmat lisääntyvät – huolena erityisesti 25–34-vuotiaat

Yli kolmasosalle suomalaisista on joskus tarjottu huumeita käytettäväksi tai ostettavaksi.

Yli kolmasosalle suomalaisista on joskus tarjottu huumeita käytettäväksi tai ostettavaksi. (Kuva Fotolia)

Uusimman tutkimuksen mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista tuntee jonkun, joka käyttää huumeita.

HUUMEET Yli puolet alle 35-vuotiaista suomalaisista tuntee uusimman Huumekyselyn mukaan henkilökohtaisesti jonkun huumeiden käyttäjän. Yli kolmasosalle suomalaisista on myös joskus tarjottu huumeita käytettäväksi tai ostettavaksi.

– Yhä useammalla on henkilökohtaista kosketuspintaa huumeiden käyttöön joko oman tai tuntemiensa ihmisten kokemusten kautta, kertoo tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen THL:stä.

Huumeiden käyttö on aiempaa tutumpi ilmiö, ja se on todennäköisesti vaikuttanut myös huumeiden käyttäjiin liittyviin pelkoihin.

Huumekyselyn mukaan suomalaisten pelko joutua väkivallan kohteeksi muiden ihmisten huumeiden käytön vuoksi on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi. Vuoden 2018 Huumekyselyssä 19 prosenttia vastaajista pelkäsi joutuvansa väkivallan kohteeksi muiden ihmisten huumeiden käytön vuoksi, kun vuosituhannen alussa niin koki peräti 40 prosenttia vastaajista.

Suurin osa vastaajista hyväksyy vakiintuneet huumehaittoja vähentävät toimet, kuten huumeiden käyttäjille tarkoitetut terveysneuvontapisteet ja korvaavien lääkkeiden käytön opioidiriippuvaisten hoidossa. Uudempiin huumehaittoja vähentäviin toimiin, kuten huumeiden käyttöhuoneisiin, suhtaudutaan hieman varauksellisemmin. Kuitenkin noin puolet suomalaisista pitää niitä täysin tai osittain hyväksyttävänä.

Suomalaiset hyväksyvät laajasti myös huumekontrolliin liittyvät toimet. Lähes kaikki eli 90 prosenttia vastaajista hyväksyvät esimerkiksi työpaikkojen huumetestit.

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat jatkuvasti yleistyneet ja esimerkiksi yhä suurempi osa kannabista kokeilleista on jatkanut sen käyttöä. Kehitys on ollut nähtävissä varsinkin 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla ja erityisesti ikäryhmän naisilla. Huumeiden kokeilu ja käyttö on kuitenkin edelleen naisilla harvinaisempaa kuin miehillä.

Huumeiden käytöstä aiheutuneet terveysongelmat ovat lisääntyneet erityisesti 25–34-vuotiailla. Vuonna 2010 niitä oli kahdella prosentilla ikäryhmästä, vuonna 2018 osuus oli noussut viiteen prosenttiin. Noin kolme prosenttia vastaajista raportoi olleensa hoidossa päihteiden käytön takia. Aiemmin miehet olivat olleet hoidossa hieman useammin kuin naiset, mutta vuonna 2018 ero oli tasoittunut.

– Kehityssuuntaan on syytä kiinnittää huomiota. Jos huumeiden käyttö yleistyy edelleen, todennäköisesti myös erilaiset haitat ja palvelutarpeet lisääntyvät. Tilanteen hallitsemiseksi täytyy kehittää uusia keinoja ja toimintatapoja, sanoo THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

Tuoreet tulokset suomalaisten huumeiden käytöstä ja huumeasenteista ovat peräisin THL:n Päihdetutkimuksesta, jonka postikyselyä on toistettu noin neljän vuoden välein vuodesta 1992 alkaen. Vuoden 2018 Päihdetutkimukseen vastasi 3 229 iältään 15–69-vuotiasta suomalaista.

Lue myös: Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet yli 18-vuotiailla nuorilla – mutta eivät alaikäisillä

Kommentoi Facebookissa