Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet yli 18-vuotiailla nuorilla – mutta eivät alaikäisillä

Kannabiksen käytön yleistyminen näyttäisi painottuvan jo täysi-ikäistyneisiin nuoriin.

Kannabiksen käytön yleistyminen näyttäisi painottuvan jo täysi-ikäistyneisiin nuoriin. (Kuva Fotolia)

Asenteet kannabiksen käytön riskejä kohtaan ovat lieventyneet.

HUUMEET Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet täysi-ikäisillä nuorilla, mutta eivät alle 18-vuotiailla. Vuosien 2014–2015 tilastojen mukaan kannabista oli joskus elämänsä aikana kokeillut tai käyttänyt 31 prosenttia yli 18-vuotiaista nuorista, alaikäisistä 8 prosenttia.

Kannabiksen hankkimista piti helppona yli puolet täysi-ikäisistä nuorista, kun alaikäisistä nuorista yli puolelle se tuntui vaikealta tai mahdottomalta.

– Nuorten huumeiden käyttö ja sen lisääntyminen on yleinen huolenaihe julkisuudessa. Väestötutkimusten mukaan alaikäisillä nuorilla kannabiksen käyttö on kuitenkin pysytellyt varsin vakiintuneella tasolla ja käytön yleistyminen näyttäisi painottuvan jo täysi-ikäistyneisiin nuoriin, sanoo erikoistutkija Karoliina Karjalainen THL:stä.

Nuorten kannabiksen käyttöä ja päihteiden sekakäyttöä tarkasteltiin eurooppalaisen koululaistutkimuksen ESPAD:n sekä Päihdetutkimuksen vuosien 2015 ja 2014 aineistojen avulla. Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat tutkimuksen havaintoja, joskin aivan viimeaikaisesta tilanteesta ei ole tietoa.

Yhteistä molemmille nuorten ikäryhmille oli se, että käsitykset kannabiksen käyttöön liittyvistä riskeistä ovat lieventyneet. Yhä useampi sekä alaikäisistä että täysi-ikäisistä nuorista oli sitä mieltä, että yhden tai kahden kerran kannabiskokeiluilla on vain vähäinen terveydellinen tai muu riski.

Huomattavasti pienempi osuus nuorista ajatteli, että säännöllisellä kannabiksen käytöllä olisi vain vähäinen terveydellinen tai muu riski, mutta tältäkin osin asenteet ovat seuranta-ajan kuluessa lieventyneet.

– Vaikka kannabiskokeilujen määrä on toistaiseksi pysynyt varsin ennallaan alaikäisillä nuorilla, lieventyneet asenteet voivat ennakoida käytön yleistymistä myöhemmällä iällä, sanoo erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo THL:stä.

Myös eri aineiden samanaikainen käyttö oli täysi-ikäisillä nuorilla alaikäisiä yleisempää. Yleisimmin samanaikaisesti käytetty aineyhdistelmä oli alkoholi ja kannabis. Useimmiten sekakäytön syyksi mainittiin kyselyssä yksinkertaisesti ”pään sekaisin saaminen”.

Lue myös: Huumeiden määrä liikennejuopumustutkimuksissa kasvaa edelleen – yleisimmin löytyy amfetamiinia

Kommentoi Facebookissa