Huumeiden määrä liikennejuopumustutkimuksissa kasvaa edelleen – yleisimmin löytyy amfetamiinia

Vuonna 2018 poliisissa tehtiin tarkkuusalkometritutkimukset mukaan lukien noin 21 000 liikennejuopumustutkimusta.

Vuonna 2018 poliisissa tehtiin tarkkuusalkometritutkimukset mukaan lukien noin 21 000 liikennejuopumustutkimusta. (Kuva OTI)

Tyypillistä on, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita.

LIIKENNEJUOPUMUS Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Vuonna 2018 poliisissa tehtiin tarkkuusalkometritutkimukset mukaan lukien noin 21 000 liikennejuopumustutkimusta, mikä on noin 1 500 tutkimusta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tarkastelujaksolla 2010–2018 alkoholitutkimusten määrä on ollut laskussa, kun taas huumaus- ja lääkeainetutkimusten määrä on kasvanut. Alkoholitutkimusten yhteismäärä noin 14 000 vuonna 2018 on kuitenkin edelleen selkeästi suurempi kuin huumaus- ja lääkeainetutkimusten, noin 8 700. Osasta näytteistä tutkittiin sekä alkoholi että huumaus- ja lääkeaineet.

Noin 90 prosentissa tutkituista näytteistä todettiin joko alkoholia, huumaus- tai lääkeaineita tai molempia. Verenalkoholitutkimuksista 86 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan. Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 93 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine.

– Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu nauttia lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti. Tilastoihin sisältyvät myös eräät varsinaisen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotteet, kertoo ryhmäpäällikkö Rebecca Bucht Keskusrikospoliisin Rikosteknisestä laboratoriosta.

Tyypillistä on, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita. Erilaisia huumaus- ja lääkeaineita löydettiin tutkituista verinäytteistä näytteiden määrään verrattuna kolminkertainen määrä, yhteensä yli 30 000.

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat edelleen amfetamiinien ryhmään. Amfetamiinilöydöksiä oli 5 107 näytteessä ja metamfetamiinilöydöksiä 1 027 näytteessä. Seuraavaksi yleisin löydös oli kannabis, jota oli 5 578 näytteessä. Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään. Niitä todettiin yhteensä 12 645 näytteestä.

Kokonaiskuvan muodostamiseksi osaan kuvaajista on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

  • Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot on saatu Polstatista. Tilastoihin eivät sisälly liikennevalvonnan seulontapuhallukset. Tarkemmat tilastot löytyvät tästä.

Lue myös: Huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät – nuorista aikuisista lähes puolet on kokeillut jotain laitonta huumetta

Kommentoi Facebookissa