Huumeisiin menehtyneiden määrä kasvoi Suomessa jälleen – eniten lisääntyivät 20–29-vuotiaiden kuolemat

Huumeisiin kuolleista oli miehiä yli 70 prosenttia, mutta huumeilla tehdyistä itsemurhista valtaosa oli naisten tekemiä.

Huumeisiin kuolleista oli miehiä yli 70 prosenttia, mutta huumeilla tehdyistä itsemurhista valtaosa oli naisten tekemiä. (Kuvituskuva Fotolia)

Suomessa huumekuolemat painottuvat nuorempiin ikäryhmiin kuin Euroopassa keskimäärin.

HUUMAUSAINEET Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan Suomessa kuoli vuonna 2018 huumausaineisiin 261 henkilöä, mikä on 61 enemmän kuin edellisenä vuonna. Huumausainekuolemien määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna.

Huumeiden pitkäaikaiskäytöstä aiheutuneet kuolemat lisääntyivät suhteessa eniten. Vuonna 2018 näitä yleensä huumeriippuvuudesta aiheutuvia kuolemia oli 49, kun niitä edellisenä vuonna oli 29. Suurin osa eli 65 prosenttia huumausainekuolemista oli kuitenkin tapaturmaisia myrkytyskuolemia, joita vuonna 2018 oli 169. Määrä on suurempi kuin edellisinä vuosina.

Lisäksi vuonna 2018 huumeilla tehtiin 35 itsemurhaa, mikä oli 13 enemmän kuin edellisvuonna. Huumeisiin kuolleista oli miehiä yli 70 prosenttia, mutta huumeilla tehdyistä itsemurhista valtaosa oli naisten tekemiä.

Huumausainekuolemista valtaosa on moniainemyrkytyksiä, joissa henkilö on käyttänyt huumeiden ohella esimerkiksi psyykenlääkkeitä tai alkoholia. Yleisintä oli huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäyttö. Kolme neljästä huumekuolemasta liittyi opioidien liikakäyttöön. Vaikuttavimmat aineet olivat suurelta osin synteettisiä lääkeopioideja.

Huumausaineisiin liittyvät kuolemat ikäryhmittäin 2017–2018.
Huumausaineisiin liittyvät kuolemat ikäryhmittäin 2017–2018. (Kaavio Tilastokeskus)

Kuolleisuus huumeisiin on Suomessa muiden Pohjoismaiden tavoin korkeampaa kuin muualla Euroopassa. Suomessa huumekuolemat painottuvat myös nuorempiin ikäryhmiin kuin Euroopassa keskimäärin. Huumeisiin kuolleiden keski-ikä oli miehillä 33 vuotta ja naisilla 39 vuotta. Kasvua tapahtui lähes kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten lisääntyivät 20–29-vuotiaiden kuolemat. Huumeisiin kuolleiden suurin ikäryhmä oli 25–29-vuotiaat miehet.

Vuonna 2018 myös alkoholin aiheuttamat kuolemat lisääntyivät edellisvuodesta, mutta jäivät kuitenkin selvästi huippuvuosista 2007–2009, jolloin alkoholiin kuoli yli 2 000 henkilöä. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi 1 683 henkeä, joista miehiä oli 1 269 ja naisia 414. Lisäystä edellisvuoteen oli yli 100 henkeä. Kolme neljästä alkoholisyihin menehtyneistä oli 55 vuotta täyttänyt. Alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemista oli kolme prosenttia.

Vuonna 2018 alkoholimyrkytyskuolemien määrä kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2006 jälkeen. Niihin kuoli 255 henkilöä, mikä oli yli 40 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholimyrkytysten osuus kaikista alkoholikuolemista on pienentynyt kymmenessä vuodessa 26 prosentista 15 prosenttiin.

Lue myös: Tuhannet suomalaiset epäiltynä rikoksista – suljetun Silkkitien kautta liikkui 50 miljoonaa euroa

Kommentoi Facebookissa