Huumekuskien aiheuttamien kuolonkolareiden määrä on kasvussa – kuljettaja on usein nuori

Huumeturmia tapahtuu liikenteessä tasaisesti pitkin viikkoa ja päiväsaikaan, painottuen kello 12–18 välille.

Huumeturmia tapahtuu liikenteessä tasaisesti pitkin viikkoa ja päiväsaikaan, painottuen kello 12–18 välille. (Kuva OTI)

Kolmannes kaikista moottoriliikenteen kuolonkolareista on päihdekuskien aiheuttamia.

LIIKENNE Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2012–2016 päihdekuskien aiheuttamia kuolemaan johtaneita moottoriliikenteen onnettomuuksia sattui kaikkiaan 276. Määrä vastaa noin kolmannesta kaikista kuolonkolareista. Huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet lisääntyivät kolmanneksella edellisestä tarkastelujaksosta.

Tuoreeseen OTI-päihderaporttiin on koottu tiedot kaikista liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2012–2016 tutkimista päihdekuljettajien aiheuttamista kuolonkolareista. Näillä tarkoitetaan sellaisia onnettomuuksia, joissa onnettomuuden aiheuttanut kuljettaja on ollut joko alkoholin, huumeiden, ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden tai näiden yhdistelmän vaikutuksen alaisena.

Huumeiden käyttäjien aiheuttamia onnettomuuksia sattui yhteensä 78 kpl. Määrät ovat nousseet tasaisesti viime vuosina. Tapausmäärien nousua voi selittää osaltaan se, että huumausaineet havaitaan tutkinnassa yhä tehokkaammin.

– Huumekuljettajien aiheuttamat onnettomuudet poikkeavat yksinomaan alkoholin vaikutuksen alaisena ajetuista onnettomuuksista. Huumeturmia tapahtuu liikenteessä tasaisesti pitkin viikkoa ja päiväsaikaan, painottuen kello 12–18 välille. Niin sanotut perinteiset rattijuoppojen kolarit ajoittuvat tavallisemmin viikonloppuihin ja yöaikaan kello 00–06 välille, OTIn liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen analysoi.

Alkoholia käyttäneiden ja huumekuljettajien aiheuttamissa onnettomuuksissa menehtyi yhteensä vuosina 2012–2016 kaikkiaan 308 henkilöä. Heistä 234 oli päihtyneitä kuljettajia, 60 kyydissä matkustaneita ja 14 toisessa ajoneuvossa olleita sivullisia henkilöitä.

Nuorten kuljettajien osuus on pysynyt päihdeonnettomuuksissa korkeana. Onnettomuuden aiheuttaneista rattijuopoista kolmannes oli alle 25-vuotiaita. Lisäksi nuorten osuus on noussut huumeiden vaikutuksen alaisena ajetuissa onnettomuuksissa, joista peräti 40 prosenttia oli nuorten aiheuttamia.

– Huumekuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrän jatkuva lisääntyminen kertoo, että kyseessä on vakava ajoterveyteen liittyvä ongelma. Erityisen huolestuttavaa on nuorten kuljettajien kasvanut osuus. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi esimerkiksi lääkäreiden kannattaa kiinnittää huomiota ajokykyä arvioidessaan nuoren mahdolliseen päihderiippuvuuteen, painottaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Kommentoi Facebookissa