Talitintit katselivat videoita – ja oppivat heti toisilta linnuilta mikä on pahanmakuista syötävää

Talitiaiset näkivät ainoastaan yhden kerran videon ja osasivat heti välttää pahanmakuista saalista huomattavasti paremmin kuin kontrolliryhmän yksilöt.

Talitiaiset näkivät ainoastaan yhden kerran videon ja osasivat heti välttää pahanmakuista saalista huomattavasti paremmin kuin kontrolliryhmän yksilöt. (Kuva Jyvaskylän yliopisto)

Tutkijat ovat olleet mukana osoittamassa lintujen oppivan ainoastaan katselemalla.

LUONTO Monilla eläimillä, kuten leppäkertuilla on hyvin kehittyneet varoitusvärit, joilla ne varoittavat saalistajiaan myrkyllisyydestä tai pahasta mausta.

– Kuinka kirkkaanväriset, näkyvät saaliit ikinä selviävät hengissä, mikäli kaikki pedot joutuvat maistamaan ja tappamaan useita saaliskohteita ennen kuin ne oppivat välttämään kyseistä saalislajia? kysyy tutkimukseen osallistunut professori Johanna Mappes Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Nyt tehty löytö tarjoaakin uuden vaihtoehtoratkaisun tähän ongelmaan, sillä aiemmat tutkimukset ovat aina olettaneet välttämisoppimisen edellyttävän henkilökohtaista kokemusta ja kontaktia saaliseen.

– Sosiaalisella oppimisella voi olla suuri merkitys saalis-saalistaja vuorovaikutukseen ja saalispopulaatioiden evoluutioon, selventää Johanna Mappes.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden tutkimuksessa käytettiin professori Johanna Mappeksen kehittämää “novel world”-tutkimusmenetelmää, jossa talitiaiset saalistavat niille ennestään tuntemattomia ruokakohteita.

Talitiaisille näytettiin video lajitoveristaan, joka söi pahanmakuisen saaliskohteen reagoiden siihen voimakkaasti. Kontrolliryhmälle näytettiin ainoastaan saaliskohteita ilman lajitoveria.

– Tämä oli aivan uskomatonta! iloitsee Mappes.

– Talitiaiset näkivät ainoastaan yhden kerran videon ja osasivat heti välttää pahanmakuista saalista huomattavasti paremmin kuin kontrolliryhmän yksilöt, vaikka pahanmakuiset saaliit olivat huomattavasti helpompia löytää kuin hyvänmakuiset, jatkaa Mappes.

Tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalisen informaation merkitys on todennäköisesti paljon suurempaa, kuin mitä olemme aikaisemmin ymmärtäneet ja se täytyy ottaa tulevaisuudessa paremmin huomioon tutkittaessa saalispopulaatioiden ekologiaa ja evoluutiota.

Ilman sosiaalista oppimista, uuden näkyvän saaliin menestyminen populaatiossa on hyvin vaikeaa, vaikka se olisikin myrkyllinen, sillä uusia saaliskohteita voidaan oppia hyödyntämään tai toisaalta välttämään nopeastikin. Tieto saattaa olla hyvä uutinen esimerkiksi tilanteissa, jossa myrkyllinen vieraslaji laji leviää populaatioon.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Cambridgen ja Zürichin ylipistojen kanssa ja se julkaistiin Nature Ecology & Evolution –julkaisusarjassa

  • Video “Prey evolve when predators learn from each other’s ’disgust’“

Kommentoi Facebookissa