Hyviä uutisia metsäteollisuudelle – Suomen kanta metsien hiilinielusta voitti Euroopan parlamentissa

Metsäteollisuudessa materiaalitehokkuus ja raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat nykyisin jo arkipäivää.

Metsäteollisuudessa materiaalitehokkuus ja raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat nykyisin jo arkipäivää. (Kuva Fotolia)

Tämän päivän äänestyksessä parlamentti päätyi täpärästi Suomelle suotuisaan lopputulokseen.

METSÄTEOLLISUUS Euroopan parlamentin mielestä puunkäyttöä voidaan tulevaisuudessa lisätä, mikäli myös metsävarat jatkavat kasvuaan. Metsäteollisuus on parlamentin linjaukseen tyytyväinen. Jatkossa on tärkeää, että myös jäsenvaltioiden välisistä neuvotteluista saadaan Suomelle myönteinen tulos.

Parlamentin tänään pidetyssä metsien hiilinielua koskevassa äänestyksessä menestyi esitys, joka varmistaa metsävarojen karttumisen myös jatkossa. Esitys mahdollistaa myös metsävarojen lisääntyvän käytön ilman, että siitä seuraa jäsenmaille päästösanktioita.

Parlamentti hyväksyi ympäristövaliokunnan mietinnön, johon suomalaiset europarlamentaarikot olivat saaneet muutoksia. Toinen muutoksista hyväksyttiin vain 15 äänen erolla, toinen 55 äänellä.

Alkuperäisessä esityksessä hakkuita olisi verrattu vuosiin 2000–2012, mikä olisi ollut maallemme epäedullista. Euroopan komission ja parlamentin ympäristövaliokunnan esitykset olisivat merkinneet, että jäsenvaltioiden metsävarojen pitäisi kasvaa yhtä vauhdikkaasti kuin lähimenneisyydessä.

Suomelle tämä lähestymistapa on epäoikeudenmukainen, sillä  ajanjaksoon osuivat sekä lama että metsäteollisuuden rakennemuutoksen vuodet. Tämän vuoksi metsävaroja jäi käyttämättä epätavallisen paljon.

Metsäteollisuuden mukaan nielupolitiikka on monesta näkökulmasta Suomelle keskeistä. Lisääntyvä puunkäyttö tarjoaa mahdollisuudet päästövähennyksiin, uusiutuvan energian lisäämiseen sekä vahvaan talouteen ja kestävään kehitykseen.

– Parlamentissa ymmärrettiin lopulta, että Euroopalla on merkittävät metsävarat ja että ne ovat edelleen kasvussa. Tästä iso kiitos kuuluu suomalaisille europarlamentaarikoille, joista valtaosa äänesti oikein ja joista ilahduttavan moni otti suuren roolin ja vaikutti oikean näkemyksen syntymiseen, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Jatkoprosessissa on EU:n jäsenmaiden kesken löydettävä kokonaisratkaisu, jonka myötä Suomi voi ilman sanktioiden uhkaa käyttää puuta kuten kansallisissa strategioissa on kaavailtu. Komission vakuutteluiden mukaan nielupolitiikan tarkoitus ei ole sotkea jäsenvaltioiden suunnitelmia. Nyt on saatava varmuus siitä, ettei niin voi käydä edes vahingossa.

– Parlamentti ei salli jäsenvaltioiden metsien, eikä EU:n LULUCF kokonaisuuden muodostua päästölähteeksi. Hyväksytty kompromissi on lähempänä Pariisin sopimuksen kirjauksia ja sen tosiasiallista henkeä, kuin aikaisemmin esimerkiksi ympäristövaliokunnassa esillä olleet lainsäädäntömuotoilut, sanoo puolestaan MTK:n asiantuntija Anssi Kainulainen.

MTK:n mielestä tänään parlamentissa hyväksytty kompromissi antaa rakentavat lähtökohdat jäsenvaltioiden edustajista koostuvan neuvoston, komission ja parlamentin jatkoneuvotteluihin.

– On suotavaa, että jäsenvaltioiden edustajat ja komissio tunnustavat parlamentin tavoin, että kestävällä metsätaloudella ja metsien hyödyntämisellä on keskeinen rooli vähäpäästöisen Euroopan Unionin rakentamisessa ja kansainvälisessä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, MTK muistuttaa.

Hiilinielujen laskentasäännöistä päätetään lopullisesti vielä parlamentin, komission ja ministerineuvoston välisissä neuvotteluissa.

Kommentoi Facebookissa