Ihmishengen arvo liikenteessä on tutkittu – se on Suomessa noin 2,4 miljoonaa euroa

Suomessa menehtyy liikenteessä vuosittain keskimäärin yli kaksisataa ihmistä.

Suomessa menehtyy liikenteessä vuosittain keskimäärin yli kaksisataa ihmistä. (Kuva Fotolia)

Vakavan loukkaantumisen välttämisen arvo on keskimäärin noin 900 000 euroa.

LIIKENNETURVALLISUUS Suomessa on ensi kertaa tutkittu, mitä ihmiset olisivat valmiita maksamaan kuoleman tai loukkaantumisen välttämisestä liikenteessä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamassa tutkimuksessa tutkittiin ensimmäistä kertaa suomalaisten maksuhalukkuutta kuolemien sekä vakavien ja lievien loukkaantumisten välttämiseksi henkilöautolla kuljettaessa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa tätä maksuhalukkuutta on tarkasteltu ruotsalaisen aineiston perusteella.

– Suomalaisessa tutkimuksessa omana erityispiirteenä aikaisempiin kansainvälisiin tutkimuksiin verrattuna oli se, että tutkimuksessa kysyttiin maksuhalukkuudesta sekä vakavien että lievien onnettomuuksien välttämisen näkökulmasta. Vakavien ja lievien onnettomuuksien tilastollinen erottelu on tärkeää muun muassa liikenneturvallisuuden vaikuttamiskeinojen kohdistamiseksi, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Tieliikenteen kuolemantapausten ja loukkaantumisten rahallisen arvon määrittely on olennaista muun muassa liikenneturvallisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden arvioinnin näkökulmasta. Esimerkiksi onnettomuuksien vähentyminen ja siten onnettomuuskustannusten pieneneminen ovat usein tieverkon parantamistoimenpiteiden tavoitteena.

Juttuvinkki: Alle 25-vuotiaiden kuolonkolareita ennätyksellisen vähän – pienin luku tutkintahistorian aikana

Tutkimuksen tulosten perusteella tilastollinen ihmishengen arvo Suomessa on keskimäärin noin 2,4 miljoonaa euroa. Vakavan loukkaantumisen välttämisen arvo on keskimäärin noin 900 000 euroa ja lievän loukkaantumisen välttämisen arvo noin 60 000 euroa.

– Luvut kuvaavat onnettomuuden uhreille itselleen hyvinvoinnin menetyksenä koituvien haittojen kustannuksia. Arvioitaessa onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia on huomioitava myös esimerkiksi eri osapuolille aiheutuvat toimintamenot, materiaaliset kulut ja työkyvyn menetyksestä aiheutuva työpanoksen menetys, avaa erityisasiantuntija Hanna Strömmer tutkimuksen sisältöä.

Suomessa menehtyy liikenteessä vuosittain keskimäärin yli kaksisataa ihmistä, useita satoja loukkaantuu vakavasti, tuhansia lievästi. Onnettomuuksien arvojen osalta tulee muistaa, että ne eivät määritä arvoa elämälle tai terveydelle, vaan niissä on kyse riskeihin liittyvistä valinnoista – siitä, miten paljon ihmiset ovat halukkaita maksamaan riskejä alentavista toimista.

Suomalaisten halukkuus maksaa henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuusriskien alentamisesta -tutkimuksen on tehnyt Turun yliopiston Taloustieteen laitos. Tutkimukseen vastasi yli 2 600 satunnaisesti valittua 18–75-vuotiasta henkilöä.

Lue myös: Joka kolmannessa kuolonkolarissa kuljettaja on päihtynyt – kyydissä olevat käyttävät vain harvoin turvavöitä

Kommentoi Facebookissa