Ilmastorahoitukselle ennätyssumma – kahdeksan miljoonan korotus järjestöjen kehitysyhteistyöhön

Valtiovarainministeri Annika Saarikko on julkaissut ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko on julkaissut ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi. (Kuva VNK)

Valtiovarainministeriö esittää Suomen kehitysyhteistyömäärärahoiksi 1 274 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

BUDJETTI Valtiovarainministeriön budjettiesitys ilahduttaa suomalaisia kehitysjärjestöjä. Esityksen mukaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön suunnattaisiin ensi vuonna noin 88 miljoonaa euroa. Kyseessä olisi 10 prosentin nousu tämän vuoden 80 miljoonasta eurosta.

– Suomalaiset järjestöt tekevät tärkeää työtä yli 100 maassa ympäri maailman ja tukevat kaikista heikoimmassa asemassa olevia – valtiovarainministeriön ehdotus antaa tunnustusta järjestöjen tärkeälle ja laadukkaalle kehitysyhteistyölle. Järjestöt ovat olleet esimerkiksi etunenässä vastaamassa koronapandemiaan ruohonjuuritasolla kehittyvissä maissa, kiittää suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Sonja Hyötylä.

– Viime vuosina järjestöjen rahoituksen osuus Suomen kehitysyhteistyövaroista on ollut laskusuuntainen, mutta tämä kymmenen prosentin nousu kääntäisi suunnan ylöspäin.

Kokonaisuudessaan valtiovarainministeriö esittää Suomen kehitysyhteistyömäärärahoiksi 1 274 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Tänä vuonna Suomi käyttää kehitysyhteistyöhön noin 1 245 euroa, joten lisäystä ehdotetaan noin 30 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriön hallinnoiman varsinaisen kehitysyhteistyön määrä olisi ehdotuksen mukaan noin 706 miljoonaa euroa. Ehdotus on pitkälti kevään kehysriihen päätösten mukainen.

Ehdotuksessa esitetään 184 miljoonaa euron myöntämistä kehittyvien maiden ilmastotoimiin. Toteutuessaan se olisi Suomen suurin yksittäisenä vuonna myönnetyn ilmastorahoituksen määrä. Budjettiesityksestä ei kuitenkaan selkeästi ilmene, miten rahoitus jakautuu eri rahoitusinstrumenttien kesken, ja ketkä sitä toimeenpanevat.

Juttuvinkki: Ilmastonmuutos politisoituu – suhtautuminen jakaa suomalaisia jyrkästi monella akselilla

– Ilmastorahoituksen tulisi kansainvälisten sopimusten mukaan olla ‘uutta ja lisäistä’ suhteessa kehitysyhteistyövaroihin, jotta ilmastorahoitus ei syö varoja muulta kehitysyhteistyöltä – tämän kriteerin toteutuminen Suomessa on kyseenalaista. Uusi budjettiesitys ei myöskään erittele ilmastorahoitusta suhteessa kehitysyhteistyövaroihin, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Emilia Runeberg.

Budjettiesitys tunnistaa Fingon mukaan kuitenkin järjestöjen kehitysyhteistyön tukemisen ilmastotekona. Tuore IPCC-raportti osoittaa, että kiihtyvä ilmastonmuutos näkyy eri tavoin eri puolilla maailmaa – keskimääräinen pintalämpötilojen nousu on tähän mennessä ollut nopeinta Afrikassa.

– Järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tärkeää, sillä se kohdistuu niille maailman alueille, jotka ovat ilmastonmuutokselle kaikkein alttiimpia. Järjestöt tukevat esimerkiksi kehittyvien maiden haavoittuvia yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, Runeberg sanoo.

Suomi on sitoutunut käyttämään kehitysyhteistyöhön 0,7 prosenttia bruttokansantulosta. Esityksen mukaan ensi vuonna Suomen kehitysyhteistyö olisi noin 0,49 prosenttia bruttokansantulosta, eli hiukan vähemmän kuin kuluvan vuoden 0,5 prosenttia. Esimerkiksi Ruotsi rahoittaa kehitysyhteistyötä noin prosentin bruttokansantulostaan.

Talousarvioesitys toistaa hallituksen tavoitetta saavuttaa 0,7 prosentin tavoite pidemmällä aikavälillä. Kevään kehysriihessä päätettiin kuitenkin 35 miljoonan euron leikkauksesta kehitysyhteistyöhön vuodesta 2023 lähtien, mikä tulee ennusteiden mukaan laskemaan kehitysyhteistyörahoituksen tulevina vuosina 0,47 prosentin tasolle.

Lue myös: Ilmastonmuutospaneelin raportti: – ”Vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut”

Kommentoi Facebookissa